Dat ze van de Christenunie milieuneutraal mogen branden in de hel. Ze stelen namelijk en nog wel van de autohobbyisten. En de christelijke beginselen zijn daarbij doorgaans hun leidraad.En stelen is dan volgens deze beginselen een zonde, met de genoemde hel en zijn bijzondere omstandigheden als een zeker vooruitzicht. 

Nou, nou, zwaar aangezet Cees, hoe moeten we dat zien?

Welaan, Ernst Cramer, Tweede Kamerlid voor de Christenunie heeft een amendement ingediend om "misbruik" van belastingvoordeelregelingen voor oudere auto's tegen te gaan. Na het al eerder aangepakte "misbruik" van grijze kentekens door zijn collega's heeft deze nitwit een nieuw "misbruikprobleem" gesignaleerd.

In het Haagse jargon is gebruik, dat daar niet welgevallig is en de nodige jaloezie opwekt, al gauw misbruik. Als het werkelijk misbruik zou zijn, en dus strafbaar, had handhaving veel meer voor de hand gelegen. En volgens goed Haags gebruik wordt een gesignaleerd probleem, ook als dat duidelijk veroorzaakt wordt door enkele individuen, al gauw uitvergroot tot een groepsprobleem met een draconische groepsaanpak. 

Volgens genoemde vriend van de tollenaars mag daarom een auto die na 1 januari 1987 aan het verkeer is gaan deelnamen als hij 25 jaar oud wordt niet meer houderschapsbelastingvrij worden, zoals nu nog het geval is met zijn oudere soortgenoten. Dat daarmee mensen die zich van geen kwaad bewust zijn, ook worden getroffen is voor den Haag gewoon acceptabele bijkomende schade.

Het zou eerst ingaan in 2008 maar nu gaat het 31 december 2011 in. Auto's voor het eerst geregistreerd voor 31 december 1986 mogen belastingvrij worden en blijven na 2011. Auto's van na 1986 worden nooit meer belastingvrij en als ze bewaard worden voor het nageslacht zullen ze de schatkist blijvend moeten aanvullen. Motivering van deze Christenen: auto's van na 1986 kunnen met een LPG installatie ook mis(ge)bruikt worden voor gewoon dagelijks ge(mis)bruik. Ze maken dan veel kilometers (?) en vervuilen meer (?) dan de huidige (of oudere?) auto's.

Het gaat zelfs zover dat deze Ernst de Behanger de combinatie LPG en oude auto al het bewijs van misbruik vindt. En het milieu (de schepping) moet tegen dit soort misbruikers worden beschermd. De regeling was ooit in het leven geroepen om hobbyisten tegemoet te komen bij het onderhouden van hun liefhebberij. Kijkers konden dan op de weg hun nageslacht (onder)wijzen: Kijk kinderen, zo'n auto had opa ook, dat was nog ouderwetse kwaliteit!

Dat begrip hobbyisme is in de wet helaas nooit goed gedefinieerd, het wordt daarin niet eens genoemd. Is naar je werk rijden in een oude auto een hobby of juist niet? Nu worden door dit amendement daaraan tamelijk willekeurige grenzen gesteld.

En waren LPG - installaties in oude auto's dan soms verboden of waren die misschien aan een kilometerlimiet gebonden? Ik dacht toch te weten van niet, het was dus volkomen legaal. Was het niet voor de hand liggende om dan nu eventueel zo'n limiet vast te stellen los van hobby of gebruik? Dat zou dan nu al zonder extra kosten en moeite te controleren en te handhaven zijn via de gegevens van APK keuring en verzekering! Of is dat te eenvoudig en te doeltreffend voor den Haag? Het is zonder meer duidelijk dat het genoemde amendement juist ongunstige gevolgen zal hebben voor het milieu. 

Voorbeeld:

Mijn Volvo is van midden januari 1987, showroomconditie, ruim 400 000 km op de teller en voorzien van LPG installatie. Een rijdende belastingbom! Wegenbelasting gemiddeld 350 Euro per kwartaal, na 22 jaar is dat dus al bijna 30000 Euro op de belastingteller. Daarnaast nog 8000 Euro BPM en 19% BTW over de catalogusprijs. De eerste 15 Jaar bijgeteld bij mijn inkomen à 25 % van de cataloguswaarde inclusief BPM en BTW en pas 7 jaar vrij van bijtelling.

Dat wordt nu ook opeens weer 25 jaar en dat noemt men in den Haag: niet ingrijpen in bestaande rechten! Hierbij komt nog accijns en BTW op de brandstof en jaarlijkse assurantiebelasting. Bij 1op 10 is er inmiddels zeker 40000 liter brandstof opgestookt, dus reken maar uit! Die brandstof was, als ik en mijn medeslachtoffers die niet hadden gebruikt, door de Shell gewoon afgefakkeld als afvalstof bij de benzineproductie op de raffinaderij.

Duizenden kwartjes van Kok zijn er ook nog eens door mijn tank gegaan. Dan is er nog vennootschapsbelasting  en inkomstenbelasting en weer BTW over het onderhoud afgedragen door de garage. Verder heb ik dank zij deze Volvo nog de kost verdiend en omdat hij zo lang mee gaat had ik weinig aftrekkosten en betaalde dus relatief veel meer inkomstenbelasting dan in dezelfde situatie met een jonge leaseauto. Overigens zonder ooit te klagen. 

Tot dit moment dan.
Want stilletjes had ik al die tijd natuurlijk wel gehoopt op een standbeeld voor mijn Volvo vóór het belastingkantoor, maar nee, meneer de Behanger en zijn collega's vinden mijn Volvo een "potentiële vieze misbruiker" van belastingregels. Nooit meer belastingvrij, eeuwig elk kwartaal 350 Euro’s met de jaarlijkse verhogingen blijven aftikken en opnieuw bijtellen bij mijn inkomen. Mijn heilige koe gereduceerd tot een profane melkkoe van de Staat door deze volgeling van Jezus! Was het ook niet Jezus die in zijn tijd gewantrouwd werd om zijn nauwe vriendschap met de tollenaars? Incasseren en dan een trap na is dus het motto op basis van de normen en waarden van deze Christenfundamentalisten.

Een auto met een dagwaarde van nul komma nul nog 3 jaar bijtellen à 25% van de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief BPM en BTW, kan het inhaliger? Hulde aan die onchristelijke SP; VVD en PVV die daar tegen stemden! En als mijn Volvo nu nog vuil was, maar een drieweg geregelde katalysator met LPG, schoner kan haast niet. Alle scheten die deze schijterd van de Christenunie achter de gordijntjes van de Tweede Kamer laat (ja daar zijn ze voor wat dacht u anders?), doen nog meer schade aan het milieu (CH4 = Methaan =chemische binding met andere stoffen = gaten in de ozonlaag). 

En deze meneer vindt dat ik misbruik maak, zeg maar, steel van de belastingdienst? En hij steelt nu niet van mij soms? Hij ontneemt me zelfs het vooruitzicht dat mijn Volvo, die inmiddels deel van mij is geworden ooit eens op zijn oude dag van de belastingvrijheid zal genieten! 

Wat zijn onze mogelijkheden nu nog? Mijn perfecte, 14 dagen te jonge Volvo is plotsklaps vrijwel niets meer waard en zal moeten worden verschroot zoals de God van deze Christenunie dat wil. Dat kost energie en is milieubelastend. Van het herwonnen materiaal kunnen met toevoeging van veel energie weer kettingzagen, motormaaiers, bromfietsen, generators, waterpompen, bladblazers, heggenscharen enzovoorts worden gemaakt. Stuk voor stuk sterk vervuilende en lawaaiige apparaten die nauwelijks worden belast door de staat maar die wel het milieu belasten! 

Van het weinige geld dat ik voor mijn Volvo zal krijgen en een beetje er bij koop ik dan in de Verenigde Staten een oud Amerikaans barrel met een automaat en een loodhoudende benzine slurpende V8 motor. Lage dollarkoers, lage olieprijs, veel aanbod en bovendien geen gedonder met APK keuringen als hij maar van voor 1960 is. Zo'n lekkere smeerpoets, een olieboot, verbruik 1op 5, maar wel van voor 1986 en dus belastingvrij. Leve het milieu, leve de schepping, leve de hobby, leve de veiligheid, leve de stompzinnige regelgeving. 

De maatregelen treffen dus geen enkel beoogd doel, dat lijdt geen twijfel. Althans, als we er van uit gaan dat de milieudoelstellingen de werkelijke motieven waren en niet alleen jaloezie. Sterker nog, het nagestreefde milieudoel raakt zo duidelijk nog verder weg. Vond de politiek haar bestaansrecht tot nu toe vooral in het oplossen van problemen die er niet zijn, thans zijn we dank zij de Christen Unie weer een fase verder.

Nu veroorzaakt de politiek zelf  de problemen die er nog niet waren en er zonder haar ook nooit zouden zijn geweest om de oplossing daarvan weer aan volgende kabinetten over te laten. Kabinetten die hun bestaansrecht weer vinden in het puinruimen van hun voorgangers. De perpetuum mobile van de politiek. Ik heb gehoord dat dit kamerlid als een kind zo blij was dat zijn amendement werd aangenomen.

Het uiteindelijke resultaat voor de schepping doet er kennelijk bij hem niet meer toe. Ernst Cramer mocht even mee doen met de grote jongens tot eer en glorie van het Christendom in de politiek. Wel met de nadruk op de laatste lettergreep. En eh ...hoeveel bijlen zouden er gemaakt kunnen worden uit het schroot van een Volvo? Doet er ook niet toe, genoeg in ieder geval om spaanders te maken van een partijtje als de Christenunie. 

Met de groeten van uw, door dit foute vriendje van Huttinga wel zeer getergde, De redactie.