Tijdens de raadsvergadering van 18 december jl. lichtte Jan Kuper een tipje van de sluier van zijn levensfilosofie voor een succesvolle politicus.


Hij zei namelijk: "Winnaars hebben een plan en verliezers hebben een excuus".
Omdat Jan zelf binnen deze samenvatting van zijn filosofie natuurlijk moet vallen onder de categorie "winnaars" heeft hij niet nader gedefinieerd dat het om een goed plan moet gaan. Nee, om winnaar te zijn voldoet elk plan, dus ook bijvoorbeeld het Rundedalplan.

Volgens Jan blijf je winnaar als je maar een plan hebt, hoe onbesuisd ook.

Zo had hij ooit een plan om als lijsttrekker van het CDA de verkiezingen te winnen.

Mislukt een plan, dan heb je volgens deze filosofie geen excuus (goed of slecht) maar een vluchtplan. Daar is Jan heel goed in. Lukt het niet meer met de Emco dan draag je volgens plan je bevoegdheden over aan een ander met een (beter?) plan. Jan zelf leeft niet zo strikt volgens zijn eigen filosofie, hij kan nu en dan nog wel eens op een slap excuus worden betrapt. Het vlees is zwak zullen we maar zeggen. Ik heb er ook een beetje over zitten prakkiseren, maar of Jan nu een plan bedoelt of een list daar ben ik nog niet helemaal uit.

Maar toch blijf ik moeite hebben met het indelen van de wereld in winnaars en verliezers.

Dat Jan zelf een glorieuze winnaar is kan iedereen die hem volgt, zien en begrijpen.

Maar wie zijn dan die verliezers?
In deze filosofie zijn "wij" (Kuper en gelijkgestemden) de winnaars en andersdenkenden dus verliezers?
Bij de stemming over het dierenpark/theater/centrum waren de tegenstemmers dus verliezers?
En alle burgers die volgens de enquête de plannen niet zo zagen zitten, zijn ook verliezers?
En alle andere burgers zijn winnaars, maar zij hebben geen plan, ze steunen het alleen maar.
Dus winnaars zijn de mensen die hoe dan ook een plan steunen en kritische burgers zijn verliezers.
Maar er was een plan en eigenlijk steunde iedereen dat onder verschillende voorwaarden.
Sommige voorwaarden werden aan het plan toegevoegd en andere weer niet.
Is de VVD door het overboord gooien van haar excuses opeens ook winnaar geworden?
Zijn BGE en DOP, door de risico's van het plan zó niet zonder meer te willen accepteren, verliezers?
Zou het misschien kunnen zijn dat de sporttermen "winnaar of verliezer" in de democratie niet zo werken?

In de sport is de winnaar immers degene die het goud pakt en de rest zijn dan verliezers. Allemaal hebben ze zich in hun sport echter terdege op winnen voorbereid. Ze hebben niets aan het toeval overgelaten en zich omringd met kritische adviseurs. Het zijn dan allemaal kanjers en er kan maar één de gouden plak dragen. En in de sport respecteren de winnaars vervolgens ook de prestaties van de verliezers. Het gaat dan ook maar om honderdsten van seconden verschil.

Of ziet Kuper zichzelf soms als een politicus met al een gouden plak om en zijn wij en de raadsleden de verliezers die hem moeten toejuichen? Hup Jan, naar voren Jan, onderuit met die man Jan, goed gedaan Jan, we zijn kampioen! De gemeenteraad als een dwepende fanclub die volkomen in de ban is van hun kampioenen.

En toch gaan we nu die kant op in Emmen. Raadsleden van PvdA, CDA, VVD, GL, SP en CU waarvan vrijwel niet één een goed plan van een slecht plan kan onderscheiden en die na stemming een applaus laten aanzwellen voor het College dat is inderdaad niet meer dan een idolate fanclub.


Die raadsleden zullen straks de excuses voor het mislukken ook niet herkennen als van verliezers, omdat die zullen worden verpakt in wollige "verbeterplannen". Zoals we ook in de voetbalmisere zijn gezogen door opeenstapeling van ondoordachte en tegenstrijdige plannen.

Met zo'n raad is Kuper altijd winnaar.


Al heb ik wel gehoord dat er in het CDA al lang aan een plan wordt gewerkt om Kuper te lozen.
Want ze kunnen geen excuses meer vinden voor het vele falen van hun ex-kampioen.

Deze keer het bieltje met een rondslag in de fanclub van het College.

Gegroet, De redactie