ImageAls je twijfels hebt over de risico’s van een project van 468 miljoen, zoals het project dierenpark / theater / centrum, omdat je in de voorliggende stukken onvoldoende antwoord vindt op belangrijke vragen, dan is het logisch dat je nog geen definitief en onontkoombaar besluit wilt nemen.

Je vraagt dan om aanvullende informatie en risicoanalyses om een beter beeld te krijgen, zodat je  verantwoord Ja kunt zeggen. De datum van 18 december 2008 voor een definitief besluit is voor je partij dan niet heilig.

 

De fracties van de DOP en BGE hebben voor deze logica gekozen.

Als je 18 december 2008 al een jaar in je agenda hebt staan als de dag waarop het onomkeerbare Ja tegen het project dierenpark / theater / centrum zal worden gezegd,  ongeacht wat er op dat moment aan stukken voorligt, dan volg je een andere logica.  Je zegt dan dat de risico’s aanvaardbaar zijn om nu het onomkeerbare besluit te nemen en vraagt tegelijkertijd aan een externe deskundige een second opinion aan over de risico’s.

Dit alles omdat je het eigenlijk ook niet helemaal vertrouwt en de informatie ook onvoldoende vindt, want waarom zou je anders een second opinion over de risico’s aanvragen.  De fracties van PvdA, CDA, VVD, SP, CU en GroenLinks hebben voor deze logica gekozen.
 

Alle partijen hadden op 18 december 2008 dus zo hun bedenkingen of zij wel voldoende inzicht hadden in de risico’s van een project van 468 miljoen. Waar dit bij kleine bedragen in de raad meestal leidt tot het terugsturen van het college met de opdracht hun huiswerk nog eens over te doen, lijkt na 18 december 2008 dat dit voor bedragen van 468 miljoen anders ligt.


Het zou je eigen geld maar zijn.

Sorry, het is uw geld beste burgers.


NB

De tegenstemmers van 18 december 2008 zijn dus niet per definitie tegen het project .

De voorstemmers van 18 december zijn dus net als de tegenstemmers ook niet zeker over de risico’s van het project.

 

G Z