ImageDe fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) heeft tegen het project dierentuin/theater gestemd. De totale kosten van het project zijn geraamd op 468 miljoen euro waarin de gemeente 80 miljoen investeert. 

In de ogen van BGE is er geen gedegen financiële onderbouwing voor deze investering. Fractievoorzitter Douwstra pleitte in zijn betoog dat er een goede financiële risicoanalyse aan ten grond slag moet liggen om een dergelijk besluit goed te kunnen beoordelen.

“We weten vaak dat megaprojecten 2 á 3 keer zo lang duren en meestal ook 2 á 3 keer zoveel kosten” aldus Douwstra. De plannen zijn prachtig maar BGE wil niet tegen elke prijs dit realiseren. De investering moet verantwoord zijn voor de gemeente Emmen en met een dergelijke onderbouwing is een inkijk in de verantwoording niet mogelijk.


Douwstra: “Niet alleen het financiële plaatje is onvoldoende maar ook bij de burgers hebben wij geen draagvlak gevonden voor dit project” Via een enquête is BGE de straat op geweest om de mening van de burger te peilen. Hierin was 75% tegen een investering van 80 miljoen in dit project.

De fractie heeft ook mede daarom tegen het voorstel gestemd. Het voorstel werd verder breed gedragen door de coalitiepartijen PvdA en CDA. Van de oppositiepartijen waren alleen BGE en DOP tegen.