ImageVolgens enquête BGE

Volgens Burgerbelangen Gemeente Emmen zit een meerderheid van de inwoners van de gemeente Emmen niet te wachten op een investering in het nieuwe dierenpark en theater.

In drie weken tijd heeft de fractie van BGE 387 enquêtes afgenomen in Emmen, Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam.

Belangrijkste uitkomst van de enquête is dat 60 procent van de bevolking tegen het collegevoorstel is om 80 miljoen euro te investeren in het nieuwe dierenpark/theater en het versterken van Emmen-centrum.

De geënquêteerden vinden dat de investering verantwoord moet zijn en dat deze investering absoluut geen nadelige gevolgen mag hebben voor de toekomst. In de gesprekken die met burgers zijn gevoerd kwam duidelijk na voren dat de bevolking bang is dat het veel meer gaat kosten dan de 80 miljoen euro die begroot is.

De 80 miljoen euro is bestemd als verplaatsingsvergoeding voor het dierenpark en het aanpakken van de bereikbaarheid van het centrum. Bijna 40 procent van de ondervraagden vindt dat er wel geïnvesteerd moet worden, maar dat 80 miljoen te veel is.  

Een veel gehoorde klacht was volgens de BGE ook dat burgers vinden dat de gemeente te veel in Emmen-centrum wil investeren en dat de buitendorpen te weinig krijgen. De ondertunneling van de Hondsrugweg, in combinatie met een nieuw evenementenplein, kan de burgers ook niet positief stemmen.

Een derde van de bevolking ziet een nieuw evenementenplein in combinatie met de ondertunneling van de Hondsrugweg graag komen. Tweederde vindt dat een nieuw evenementenplein onnodig is en ondertunneling van de Hondsrugweg wordt niet gezien als een noodzakelijke investering. De fractie van BGE zal de uitkomsten van de enquête meenemen in de raadsvergadering van donderdag.  

De enquête betekent overigens niet dat de fractie tegen zal stemmen, maar wordt wel meegenomen in de besluitvorming rondom het dierenpark/theater.  

bron. De Zuidenvelder.