ImageOppositiepartij ondervraagt 387 inwoners

Ruim 60 procent van de inwoners van de gemeente Emmen vindt dat de gemeente niet moet investeren in een nieuw dierenpark met theater.

Dat blijkt uit een enquête van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) onder 387 inwoners.
Medewerkers van BGE ondervroegen de afgelopen drie weken willekeurig mensen in Emmen zelf en in de dorpen Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam.

Zij kregen zeven stellingen voorgelegd over het nieuwe dierenpark met theater en het verdiept aanleggen van de Hondsrugweg. Ze konden met ja of nee reageren.

Uit de enquête komt onder meer naar voren dat veel burgers aanhikken tegen de gemeentelijke bijdrage van 80 miljoen euro aan het project. Dat geld is bedoeld als verplaatsingsvergoeding voor het dierenpark en om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Bijna 75 procent is het oneens met de stelling dat de gemeente Emmen die 80 miljoen euro moet investeren.


Ook zijn de meeste ondervraagden niet overtuigd van de verdiept aanleggen van de Hondsrugweg en de daarbij behorende aanleg van een evenementenplein. Zo antwoord bijna 72 procent van de ondervraagden ontkennend op de stelling dat de bereikbaarheid van Emmen moet worden verbeterd door het verdiept aanleggen van de Hondsrugweg. Op de stelling 'Emmen moet een nieuw evenementenplein krijgen' reageert ruim 67 procent negatief.


Volgens BGE-raadslid René van der Weide kregen mensen ook de kans om een 'vrije' mening te geven. "Daarbij blijkt dat mensen erg bang zijn dat het de gemeente uiteindelijk veel meer geld gaat kosten dan deze 80 miljoen euro." Rest de vraag wat BGE met de uitkomsten van de eigen enquête wil bereiken. In de raadscommissie tekende zich vorige week al een meerderheid voor het raadsvoorstel af. "We vinden het belangrijk om naar de burger te luisteren", stelt Van der Weide. "We zullen deze uitkomsten ook gebruiken in onze bijdrage in de gemeenteraad van volgende week donderdag. We zullen de gegevens ook aan de andere fracties ter beschikking stellen."


Daarmee is overigens nog niet gezegd dat BGE tegen het voorstel stemt. "Er zitten een heleboel plussen en minnen aan dit project. Het moge duidelijk zijn dat we deze enquête als een grote min beschouwen. Maar ons definitieve standpunt maken we pas in de raadsvergadering bekend."


De raad beslist op donderdag 18 december over het voorstel om 80 miljoen euro te investeren in het dierenpark/theaterproject.  

bron DvhN