ImageAlle kinderen in de gemeente Emmen moeten een zwemdiploma halen, vindt een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Emmer gemeenteraad kwamen de fracties van BGE en CU met moties aangaande een soort vangnet regeling voor het zwemdiploma.

De krachten van beide partijen werden samengebundeld tot een nieuwe motie en werd mede ondertekend door de PvdA.

Raadslid Rene van der Weide van BGE kwam met het initiatief vanuit zijn partij voor regeling dat iedereen een zwemdiploma kan halen. “Er zijn nog steeds kinderen die geen zwemdiploma hebben en meestal heeft dat een financiële oorzaak.

BGE vind het belangrijk voor de veiligheid van kinderen dat iedereen zowel een A als B diploma heeft”. Aldus de 21-jarige Van der Weide. In een motie wordt het college van B en W opgeroepen om dit voor het volgende schooljaar te regelen. Volgend voorjaar moet een plan van aanpak klaar zijn, zodat met ingang van het volgend schooljaar alle kinderen goed leren zwemmen

Dit plan betekent overigens niet een herinvoering van het schoolzwemmen.