Image“Wie geschoren wordt moet stilzitten”  en dus hoor ik eigenlijk niet te reageren op het opinie stuk van Jan Willem Horstman in het DvhN van zaterdag 8 november jl.  Ook moet je zelf kunnen incasseren als je klappen uitdeelt. Toch voel ik me geroepen om wel te reageren.

In het betreffende opinie stuk van de verslaggever van deze krant werd ingegaan op het taalgebruik in de raad. Woorden als ouwe grijze muts en oma worden door dhr. Horstman als onfatsoenlijk beoordeeld. Als raadslid heb ik op de site van mijn partij BGE een opiniestuk geschreven over de verantwoordelijk PvdA wethouder Thalens. In deze opinie heb ik mijn kritiek op haar portefeuille jeugd verpakt in een titel waarin ik de tekst ‘Ouwe grijze muts’ heb gebruikt. Nu is deze verpakking van de boodschap misschien enigszins schokkend voor de Emmer politiek maar het wordt tijd voor de Emmer politiek en de -journalistiek om haar horizon te verbreden want de maatschappij en daarmee de politiek verandert.

Om te beginnen een aantal citaten van vooraanstaande Nederlanders: Alexander Pechtold D66 “stelletje grijze muizen bij elkaar”, Pim Fortuyn: “Ach mens ga toch koken”. SP’er Jan Marijnissen die in het blad Penthouse het verzet in de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met terroristen. Dichter Huub Oosterhuis die de Immigratie- en Naturalisatie Dienst vergelijkt met hoe de collaborerende politie in de Tweede Wereldoorlog omsprong met Joden. Of je het met deze stellingen eens bent of niet het gaat er om dat het taalgebruik in de politiek en daaromheen verandert.

Buiten deze uitspraken om is er in Den Haag een verharding van het debat. Een Wilders wordt als extreem rechts afgeschilderd en in promotie materiaal voor de dag van het respect wordt deze politicus vergeleken met Hitler. Materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door PvdA’er minister Plassterk. Dit is in mijn ogen pas echt onfatsoenlijk of noemen we dit socialisme? Het zijn slechts voorbeelden om duidelijk te maken dat de afgelopen tien jaar, een zeer bewogen decennium is geweest in Nederland. Zie bijvoorbeeld de moorden op Theo van Gogh, Pim Fortuyn en de verharding in de samenleving. Of je het nu leuk vindt of niet: Nederland is veranderd en blijft veranderen. Denken dat Emmen hierin de dans ontspringt, is een illusie.

Niet alleen de taal en het debat in de politiek verandert, maar ook de maatschappij. Waar vroeger een Ron Brandsteder en Henny Huisman bepalend waren op de tv zijn dat nu anderen. Gorden, Jensen, Gerard Joling, Paul de Leeuw en Johan Derksen zijn nu de vooraanstaande mensen in de tv-wereld. Wat een overeenkomst tussen deze tv-populisten is. dat ze een stevige mening hebben en het niet schuwen grove taal te gebruiken.

Gezien de hoge kijkcijfers is dit populair in de maatschappij. Nu ben ik persoonlijk geen voorstander van verbaal geweld of het beledigen van mensen maar met stevige kritiek is niets mis. De cultuur, maatschappij, politiek en ook het taalgebruik verandert in Nederland en dus ook in Emmen.

Met name bij de jeugd verandert dit zeer snel en hierdoor wordt de taalbarrière tussen jong en oud steeds groter. Vanuit dit oogpunt valt ook te verklaren dat de genoemde termen ‘oma en ouwe grijze muts’  afkomstig zijn van raadsleden die de jongere garde vormen in de Emmer politiek. Aangezien de gemiddelde leeftijd van raadsleden en het college vrij hoog is in Emmen, kan ik me ook voorstellen dat het vernieuwende taalgebruik in groot contrast staat met het vroegere taalgebruik. Tijd voor de Emmerpolitiek en de Emmerjournalistiek om haar ogen te openen.

Zowel maatschappelijk als parlementair is er ontwikkeling gaande waarin de cultuur en het taalgebruik veranderd is. Alleen gaat de verslaggever van deze krant daar aan voorbij. In de trend die zowel door de maatschappij als de politiek is ingezet zijn termen als ‘oma, ouwe grijze muts en broekie’ niet onfatsoenlijk maar termen die meegaan met de realiteit van het taalgebruik in Nederland want ook raadsleden zijn immers een afspiegeling van de samenleving.

Zoals meermaals vermeld maakt de heer Horstman zich erg druk aangaande het politieke taalgebruik. Ik zou de betreffende journalist het advies willen meegeven zijn eigen krant eens beter na te lezen. Daar worden kwalificaties gegeven aan politici als: “brokkenpiloot” , “gesoigneerd doodbidder”, “iemands tomaat rode knoeiwerk”,  smaakpolitie” en “een staaltje van botte machtspolitiek” en “rancuneuze pias” .  Het Dagblad van het Noorden gebruikt wel veelvuldig dergelijke termen over politici maar de politici zelf mogen dat volgens de heer Horstman niet doen.

Als BGE raadslid verwacht ik ook van een journalist dat hij de hele Emmerpolitiek bij houdt en niet alleen BGE. Als hij nu ook eens de websites van andere Emmer politieke partijen zou lezen dan zou hij ook termen tegen komen als “racist”,  “amateur”, “onbetrouwbaar” en  “laf en huichelachtig” etc.. Maar dat de journalistieke voorkeur van het Dagblad van het Noorden uitgaat naar het zorgvuldig lezen van de BGE website kan ik wel begrijpen en dit beschouwen wij van BGE dan ook maar als een compliment.

aldus Rene van de Weide