ImageTijdens de begrotingsvergadering van november heeft BGE voorstellen ingediend.

Er werden drie moties van BGE door een meerderheid van de raad aangenomen. Het eerste voorstel is een vangnetregeling zodat alle kinderen in Emmen kunnen zwemmen. Deze motie werd mede ingediend door CU en PvdA.


Het tweede voorstel die werd aangenomen betrof een motie waarin het college werd verzocht in VNG verband een gezamenlijk standpunt in te nemen dat MBO-ers ook recht hebben op een OV-jaarkaart.

Het tweede voorstel die werd aangenomen betrof een motie waarin het college werd verzocht in VNG verband een gezamenlijk standpunt in te nemen dat MBO-ers ook recht hebben op een OV-jaarkaart.

Tot slot is een motie aangenomen waarin het college een actuele inventarisatie moet maken om het achterstallig onderhoud van het openbaargebied in kaart te brengen.

Image