Beste collega's,

Tot mijn niet geringe verbazing ontving ik hedenochtend, zonder enige vooraankondiging, bijgevoegd e-mail + bijlage (zie voorkomen tegenstrijdige belangen red.) in mijn elektronische brievenbus. Aangezien het mij volstrekt onbekend is of de fractie van BGE wel de hoffelijkheid heeft betracht u te informeren maak ik van de gelegenheid gebruik u zelf te informeren over de wijze waarop de fractie van BGE middels dreigementen en chantage eventuele besluitvorming wenst te beïnvloeden.

Welke reactie ik in persoon dan wel mijn fractie op de brief van BGE zal geven zal u t.z.t. bekend worden.

Ik vertrouw u hiermee voorlopig van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends

 

 

Naschrift redactie BGE

Bouke toch, stof die politieke voelsprieten van je eens af!

Erkennen dat je je in een chantabele positie bevond en dan toch nog verbaasd zijn over de gevolgen.

Oppositie is in onze visie besluiten beinvloeden met alle middelen binnen de wet 

Of ga je nou aangifte doen van  strafbare feiten?

BGE houdt het liever bij standpunten dan vooraankondigingen of moeten we jou epistel alvast zien als een vooraankondiging van aftreden?

We hebben iedereen overigens, dachten we, allerhoffelijkst via de pers geinformeerd.

Jou mail is echter op zijn zachtst gezegd wel zéér onhoffelijk en dan hebben we nog niets gezegd over de begeleidende telefoontirades!

Dag Bouke.