....bij besluitvorming project dierenpark / theater / centrum 

Geachte PvdA fractie, 

De besluitvorming over het project dierenpark / theater / centrum gaat een belangrijke volgende fase in. Een fase waarbij ook risicobeoordeling een belangrijk onderdeel zal zijn van de overwegingen die raadsfracties zullen moeten maken. 

Voor de BGE fractie geldt dat, wil zij uiteindelijk ja zeggen tegen het project, het risicomanagement van het project vooraf zo goed mogelijk moet zijn geregeld. Voor de BGE fractie horen hier een aantal zaken bij en horen hier een aantal zaken beslist niet bij. Eén van de zaken die hier voor de BGE fractie niet bij horen is dat personen met mogelijk tegenstrijdige belangen een stem hebben bij de gemeentelijk besluitvorming over het project.

In uw fractie doet zich in de ogen van de BGE fractie dit probleem voor door de positie van uw fractievoorzitter de heer Arends. Naast raadslid is hij ook President Commissaris van het dierenpark. Formeel en volgens de gemeentelijke regelingen mag hij deze beide functies uitoefenen. Echter alles wat formeel mag betekent nog niet dat het wenselijk en verstandig is dit ook te doen. Wij hadden als BGE fractie verwacht dat u dit als fractie van de PvdA zou aanvoelen en dat u tijdig, dus ruim voor de besluitvorming die er nu staat aan te komen, dit probleem uit de wereld zou hebben geholpen. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit tot en met vandaag nog niet het geval is.

Mocht deze situatie voor 18 december 2008 niet zijn opgelost, dan kan dit een belangrijk argument voor onze fractie zijn om tegen te stemmen. Onze fractie is van mening dat aan een van de voor ons  belangrijke eisen voor goed risicomanagement niet wordt voldaan. Wij hopen dat het niet zo ver komt, wij hopen dat u als grootste fractie het niet zo ver laat komen. Wij gaan er dan ook van uit dat u  voor 18 december 2008 een keuze maakt in deze en ook uitvoering heeft gegeven aan deze keuze.

Met vriendelijke groet, Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen