ImageDe besluitvorming over het project dierenpark / theater / centrum gaat een belangrijke volgende fase in. Een fase waarbij ook risicobeoordeling een belangrijk onderdeel zal zijn van de overwegingen die raadsfracties zullen moeten maken.

Voor de BGE fractie geldt dat, wil zij uiteindelijk ja zeggen tegen het project, het risicomanagement van het project vooraf zo goed mogelijk moet zijn geregeld.

Voor de BGE fractie horen hier een aantal zaken bij en horen hier een aantal zaken beslist niet bij. Eén van de zaken die hier voor de BGE fractie niet bij horen is dat personen met mogelijk tegenstrijdige belangen een stem hebben bij de gemeentelijk besluitvorming over het project.

In de fractie van de PvdA doet zich in de ogen van de BGE fractie dit probleem voor door de positie van de fractievoorzitter de heer Arends. Naast raadslid is hij ook President Commissaris van het dierenpark. Formeel en volgens de gemeentelijke regelingen mag hij deze beide functies uitoefenen. Echter alles wat formeel mag betekent nog niet dat het wenselijk en verstandig is dit ook te doen. Wij hadden als BGE fractie verwacht de fractie van de PvdA dit zou aanvoelen en dat de fractie tijdig, dus ruim voor de besluitvorming die er nu staat aan te komen, dit probleem uit de wereld zou hebben geholpen. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit tot en met vandaag nog niet het geval is.

Mocht deze situatie voor 18 december 2008 niet zijn opgelost, dan kan dit een belangrijk argument voor onze fractie zijn om tegen te stemmen. Onze fractie is van mening dat aan een van de voor ons  belangrijke eisen voor goed risicomanagement niet wordt voldaan. Wij hopen dat het niet zo ver komt, wij hopen dat de Pvda als grootste fractie het niet zo ver laat komen. BGE gaat er dan ook vanuit dat de Pvda fractie vor 18 december 2008 een keuze maakt in deze en ook uitvoering geeft aan deze keuze.