ImageDe gemeente wil €400.000,- bijdragen aan de start van de Ronde van Spanje, volgend jaar in Drenthe.

 De schrijver van deze bijdrage vindt dat een slecht idee, omdat de gemeente zich daarmee verbindt met een sport, die in een kwaad dag­licht is komen te staan 

Aan ambitie ontbreekt het niet in Emmen, het colle­ge van burgemeester en wethouders verwoordde de ge­drevenheid en ambitie bij het aantreden in 2006 in een be­stuursakkoord.

Enkele ambities: In 2020 moet Emmen 120.000 inwo­ners hebben. Per jaar 900 wo­ningen erbij. Een hoogbouw centrum. Een nieuw theater en dierenpark. Rundedal vol glastuinbouw. Verplaatsing van de dierentuin. Het dorp Emmen wil groeien tot Em­men city. De drift waarmee de­ze ambitie moet worden ge­toond aan de buitenwereld kent geen grenzen. Hoeveel geld het gaat kosten evenmin. 


Het aandeel in de Vuelta 2009, de Ronde van Spanje, volgend jaar van start in Dren­the, moet deze ambitie en uit­straling van Emmen laten zien aan de buitenwereld. Een zeer 'gelukkige' keus natuurlijk. Uitgerekend op het moment dat de wielersport in een ima­gocrisis zit die te vergelijken is met de impact van de huidige financiële crisis, kiest Emmen duidelijk voor de profwieler­sport.

De imagocrisis is het gevolg van één groot probleem ge­naamd: DOPING. De gedro­geerde profwielersport heeft al haar helden verloren door bedriegers en valsspelers. Een sport die op de rand van de af­gerond balanceert en een ima­goprobleem heeft, een imago van leugen en bedrog. Maar misschien is ambitie van en voor B en W wel hetzelfde als doping voor de profwielren­ners.

Onze Duitse buren lijken in elk geval een stuk verstandi­ger. Zij durven wel maatrege­len te nemen ten aanzien van de   gedrogeerde   profwielersport. De publieke zender ARD weigert om de grootste wieler­koers 'Tour de France' uit te zenden en Duitsland laat de grootste wielerronde van het land niet doorgaan.

Een duidelijk statement dat men niet geassocieerd wil wor­den met verwilderde sport vol van doping, leugen en bedrog. Fatsoenlijke bestuurders laten zich niet in met een dergelijke bedrieglijke sport. Onze bur­gervader is onverbiddelijk als het om 'coffeeshops' gaat. Slui­ten, vergunning intrekken, noem maar op.

Maar straks wel op de foto met een brede smile met dopinggebruikers. Hoezo normen, waarden, mo­raal? En hoezo integriteit? Wat nou voorbeeldfunctie? Ambi­tie!! Blinde ambitie, dat is be­langrijk en al het andere on­dergeschikt.

In Emmen staan we nu op het punt om in november in te stemmen met een begroting van de gemeente. Een begro­ting waar straks een €400.000,- wordt uit getrok­ken om een tak van sport te promoten in onze gemeente, waarin zoals gezegd liegen en bedriegen overheerst.

Als ge­meenteraadslid van Burgerbe­langen Gemeente Emmen en sportief inwoner wil ik liever niet dat mijn gemeente zich associeert met deze tak van sport. De begrote € 400.000 ,- kan beter worden besteed aan een versteviging van de breed­te- en topsport in eigen ge­meente.

Als onze sporters en sportclubs, uit de gemeente Emmen, het sportief goed doen door werkelijk brede steun van B en W en hoog­standjes halen, is dat pas scho­ne reclame voor de gemeente Emmen.

Rene van der Weide is gemeente­raadslid voor Burgerbelangen Gemeente Emmen

bron. dvhn