Aan het College van B & W te EmmenPostbus 30001
7800 RA Emmen

 

BGE

Emmer-Compascuum, 15 oktober  2008 

 

Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad.  

Onderwerp: vestiging van een grondverzetbedrijf te Emmer-Compascuum.

 

Geacht college,

 

BGE is verheugd met ieder bedrijf dat zich vestigt in Emmer-Compascuum.

 

BGE werd de laatste dagen overspoeld met vragen over een grondverzetbedrijf, dat zich heeft gevestigd aan Kanaal A NZ 10. Buurtbewoners klagen over overlast: veel lawaai en vele verkeersbewegingen. 

 

 

Doordat groot materieel het fiets-/voetpad moet oversteken  is het erg gevaarlijk voor fietsers en bromfietsers.

 

De uitrit van het bedrijf ligt bijna in de bocht van Kanaal A, dit bevorderd de overzichtelijkheid voor de verkeers-deelnemers niet.

 

 

Er zijn geluiden dat het bedrijf gedoogd wordt door de gemeente.

 

BGE heeft de volgende vragen.

 

  1. Sinds wanneer is het bedrijf actief op deze locatie?
  2. Is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd?
  3. Waarom is dit bedrijf niet op het industrieterrein gevestigd?
  4. Zijn alle benodigde vergunningen verstrekt zo ja en wanneer?
  5. Acht het college het wenselijk om dit bedrijf hier toe te staan.
  6. Als het bedrijf niet de benodigde vergunning heeft wordt er dan gehandhaafd,

of gaat de gemeente meewerken aan legalisatie ter plaatse?

 

Informatie over het bedrijf is te vinden op www.devriesgrondverzet.com.

 

Gelieve de vragen zo spoedig te beantwoorden.

 

Volgens BGE is hier de verkeersveiligheid op Kanaal A in het geding.

 Met vriendelijke groet,

 

 Fractie BGE