Freek is ziek en voorzover ik het van een afstandje kan beoordelen heeft hij  "pseudo dementia". Een aandoening, soms van tijdelijke aard, die kan ontstaan als de patiënt een turbulent emotioneel moment in zijn leven passeert.


Freek is na een van mijn vorige bieltjes door het CDA afgezet als fractievoorzitter en dit heeft het ziektebeeld vermoedelijk veroorzaakt.

Belangrijkste symptoom is de ogenschijnlijke (want vaak tijdelijke) desintegratie van de persoonlijkheid en de intellectuele capaciteiten. Dat nu kunnen we als buitenstaanders precies bij Freek ontwaren. Na bijna 16 jaar raadslidmaatschap weet hij opeens niet meer dat hij voor het slopen een sloopvergunning moet aanvragen.


Ook weet hij kennelijk niet meer dat voor het aanvragen van een vergunning voor de verbouw van bijgebouwen je geen gebruik moet voorwenden, maar transparant moet zijn in je bedoelingen.
Dus als je aanvraagt voor een hondenkennel met sauna en zwembad dan moet het ook wel de bedoeling zijn dat de laatste voorzieningen voor bijvoorbeeld die honden zijn.

Je moet dan niet op het internet gaan rondbazuinen dat het een Bed en Breakfast gaat worden terwijl je daar helemaal geen vergunning voor hebt. Normen en waarden waarvan we dachten dat die Freek in het CDA voldoende waren ingegoten. Freek was helemaal vergeten dat hij  voordat hij een vergunning voor de hondenkennel aanvroeg al subsidie (max. 45.000 Euro) had aangevraagd voor een Bed en Breakfast in datzelfde gebouw.


Freek was ook totaal overrompeld dat er bezwaren zouden kunnen komen vanuit de buurt. Terwijl iedereen dat zag aankomen, zeker omdat Freek en Henk vroeger (in mei 1996) zelf de mening toegedaan waren dat verblijfsrecreatie zeker als dat legaal in het bestemmingsplan zou worden opgenomen tot "..trammelant ... en onoverkomelijke bezwaren...." zou moeten leiden. Zelfs waren ze ooit falikant tegen een sauna in de buurt. Tegen illegale verblijfrecreatie hadden ze nooit bezwaren, zeker niet als ze het zelf konden uitoefenen.

Zoveel vergeetachtigheid en naïviteit kun je toch niet voorwenden, dan moet er iets mis met je zijn, dunkt me.

Moeten we nu medelijden hebben met Freek of moeten we ons schuldig voelen?

Ik dacht het niet.

Freek wordt goed verzorgd door zijn mantelzorger, tevens zijn schoonzoon. Die verzorgt al zijn zaken, doet het woord voor hem bij de adviescommissie en bij de rechtbank. Freek heeft zich vrijwillig onder curatele geplaatst. Freek mompelt in de rechtbank slechts wat en  soms denk je dat hij in snikken zal gaan uitbarsten maar uiteindelijk valt er te ontcijferen dat Freek een "klein Orvelte" aan het creëren is. Maar vooral in zijn hoofd, denk ik.


Ook zijn politieke correspondentie wordt nu door schoonzoonlief verzorgd, inclusief de ondertekening, zo blijkt uit de mail die de BGE-fractie van Freek mocht ontvangen. Alle aanvragen bij de afdeling vergunningen worden ook aangevraagd door deze schoonzoon en  broer Henk Ensink ( het advies welstand b.v.). Een goede zet van Freek, want schoonzoon en de behandelend ambtenaar zijn oude schoolkameraden.


En bij de afdeling vergunningen in de gemeente Emmen gooi je als ambtenaar meteen alle ethische remmen los als je een vriendje kunt matsen. Zo is het altijd geweest en zo zal het bij dit College ook altijd wel blijven.
De behandelend ambtenaar adviseert het College ondertussen nog even om vooral een Bed en Breakfast toe te staan voor Freek nu zijn broer immers ook gelegaliseerd zo'n onderneming drijft!?! En wij maar denken dat de gemeente handhavend optreedt. Moet BGE nog maanden wachten op een vergunning voor een vlaggenmastje, de inkt van de ene vergunning voor Freek is nog niet droog of hij heeft al weer een nieuwe of een gewijzigde vergunning. De afdeling vergunningen schijnt met alle geweld het bewijs te willen leveren dat de stelling van BGE, dat op die afdeling structureel sprake is van willekeur, voorkeursbehandelingen en vriendjespolitiek, juist is!

 

Maar pas op: op de langere termijn kan een schoonzoon ook "trammelant" betekenen. Nu al eist hij meer ruimte dan de 30% van het woonoppervlak die een mantelzorger maximaal toekomt volgens het bestemmingsplan.


Alle bijgebouwen van de agrarische bedrijfswoning moeten tot woonruimte worden omgebouwd. Er is zelfs al een kantoorruimte voor  "Van der Laans bouwkunstig/planologisch adviesbureau" in het gebouw (met een agrarische bestemming!).

Het pand is gesplitst en Freek zit op no 9 en de Van der Laans op 9A .

De jam uit de tuin en kas worden zelfs niet meer door Freek gegeten maar aan de weg voor een habbekrats verpatst. Je moet er toch niet aan denken dat Freek misschien nog eens kan eindigen als anonieme patiënt in een verpleegtehuis met alleen een plichtmatig maandelijks bezoekje van deze "ervegenoten tevens erfgenamen".


Aan de andere kant moet ik er ook niet aan denken dat dezelfde Freek nu op de kieslijst van het CDA voor het waterschap staat. Je moet soms als partij iemand wegpromoveren om hem kwijt te raken, maar dit lijkt me wel een heel gevaarlijke manouvre van het CDA. Ik voorspel u dat Freek in de staat waarin hij nu is in alle zeven sloten van dit waterschap tegelijk zal lopen, tenzij het aan het handje van zijn schoonzoon is.

Na zo'n moeilijke boodschap past het me niet om met de bijl te zwaaien. Ik houd het daarom maar bij een paar welgemeende adviezen.

Aan het CDA: distantieert u op grond van uw normen en waarden van dit raadslid en verwijdert hem van de kieslijst voor het waterschap of aanvaardt de consequenties.


Aan de Majesteit: Als Freek vroegtijdig opstapt, Hoogheid, onthoudt hem alstublieft niet zijn versierselen voor (bijna) 16 jaren raadslidmaatschap. Ik heb namelijk het vermoeden dat hij in de raad is blijven zitten om die niet mis te lopen!


Aan de burgers van Emmen: stem niet partijgebonden maar op een goede gezonde kandidaat voor het waterschap.

Met amicale groet van uw toegenegen huisdokter: De redactie