ImageAls je jong bent, wil je dat veel dingen anders gaan en wil je zeker dat dingen sneller gaan. Dat geldt ook voor een jonge politicus.

Voor de gevestigde orde ben je dan lastig en noemen ze je vaak een broekie of snotjochie die nog veel moet leren. Hoe de gevestigde orde van nu zelf op een rebelse manier voor hun idealen vocht is men vergeten, maar de jeugd van nu wordt al snel grofheid verweten.

Zo bleken vele collega raadsleden van de PVDA problemen te hebben met het taalgebruik dat ik gebruikte in een column over jeugdbeleid in Emmen. Men vond het te ver gaan dat ik in een column wethouder Mariet Thalens een ouwe grijze muts heb genoemd. Alleen is deze kritiek nimmer bij mij terecht gekomen. Deze PvdA raadsleden moesten zonodig voor Story of Prive journalist spelen. Dit geroddel wordt in jeugdtermen meer gezien als ‘achter de ellebogen’ mentaliteit.

Wanneer deze kritiek rechtstreek bij mij terecht was gekomen hadden deze raadsleden de volgende boodschap kunnen horen. Voor mij was de term een verpakking om de boodschap duidelijk te maken dat van het jeugdbeleid in Emmen weinig terecht komt en dat Thalens niet de juiste wethouder voor jeugd is. Ik dacht dat collega politici wel tegen een stootje kunnen en dat men vorm en inhoud wel van elkaar kan onderscheiden.

De term ouwe grijze muts is niet beledigend of kwetsend bedoeld maar is voor mij te vergelijken met snotjochie of jong broekie, termen waarin de jeugd van nu zich uitdrukt. Maar begrip voor dit alles blijkt niet het geval, de term ouwe grijze muts vonden velen buiten proportie en heb ik nu dus niet bereikt waar ik op uit was namelijk verbetering van het jeugdbeleid in Emmen en aandacht voor de inhoud.
Ik heb echter wel weer belangrijke dingen geleerd.


Bij de velen van de gevestigde orde in de politiek lijkt de toon zo belangrijk dat de inhoud er niet toe doet. Of zou het misschien vaak als excuses gebruikt worden om niet over de inhoud te hoeven discussiëren? En misschien verwacht men van alle jonge mensen dat zij zich uiten en gedragen als 40, 50 of 60 jarigen. Ik hoop het van niet.


Als je jong bent durf je kritiek rechtstreeks tegen elkaar te zeggen, hoe hard het soms ook is, maar als je al jaren in de politiek zit uit je je kritiek op iemand  blijkbaar niet rechtstreeks maar via via. De kritiek waar ik het in dit stuk over heb, is de kritiek van een aantal college raadsleden die men niet aan mij heeft aangegeven, maar heeft doorgegeven aan mijn collega fractieleden van BGE.

Persoonlijk vind ik dit jammer en ik denk dan ook dat niet alleen de jeugd nog veel moet leren, maar vele politici misschien ook nog veel van de jeugd van nu kunnen leren. Uit het feit dat alle kritiek alleen betrekking had op de toon van mijn stuk concludeer ik dat men het met de inhoud van mijn kritiek wel eens is. Dit beschouw ik dan ook maar als een winstpunt.


Mijn belangrijkste kritiek op het Jeugdbeleid in Emmen en op verantwoordelijk wethouder Mariet Thalens wil hierbij dan ook nog eens noemen. Er zit te veel tijd tussen plannen voor de jeugd en de uitvoering van deze plannen. In andere woorden, jeugdigen van nu willen graag dat zij profiteren van het jeugdbeleid van nu en niet dat het beleid wordt uitgevoerd voor hun kinderen. (Het blijvend vooruit schuiven van de problemen van Blanco is hier een mooi voorbeeld van.)


Als BGE  in juni 2008 met een amendement en geld komt voor beleid en uitvoering van beleid verwacht je een wethouder van jeugdzaken die of enthousiast is over dit idee of zelf met ideeën komt. Bij wethouder Mariet Thalens die over jeugdbeleid gaat was het echter geen van beiden. (Dit amendement  van BGE hield in een deelname aan het project hangplekkennaturallycool.nl waarbij 4 locaties in de hoofdkernen Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Emmer-Compascuum en Emmen worden aangewezen.

Deze locaties worden dan in samenwerking met scholen, jongeren en de gemeente gerealiseerd tot hangplek voor jongeren. BGE stelde voor om per locatie een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.). Het amendement is veranderd in een motie omdat er anders geen draagvlak voor was binnen de raad. Uit eindelijk is de motie aangenomen met als eindresultaat is een hangplek in Klazienaveen voor jongeren.


De problemen van de jeugd van nu zijn niet te vergelijken met de problemen van de jeugd van 5 jaar geleden en de problemen van de jeugd van nu zullen niet hetzelfde zijn als de van de jeugd van over 5 jaar. We leven in een wereld waar dingen snel gaan, sneller dan in de jeugd van degenen die het nu voor het zeggen hebben. Het huidige jeugdbeleid dateert van 2006, terwijl PVDA en CDA het een hoofdthema vonden in hun bestuursakkoord. Nieuw beleid tezamen met snelle uitvoering is echter meer dan gewenst. (Graag wil ik PVDA en CDA serieus nemen, maar als zij hun eigen hoofdthema’s niet serieus nemen wordt dit voor mij wel steeds moeilijker.)
 
Ik wil niet alleen negatief zijn over wethouder Mariet Thalens. Voor jeugdigen tussen 0 en 10 jaar zal Mariet ongetwijfeld een goede voorlees oma en wethouder voor jeugdzaken zijn. Voor de jeugd tussen 11-25 jaar zou het goed zijn als Emmen een wethouder zou krijgen die deze groep wel aanvoelt en ook daadwerkelijk iets doet.


Gegroet Rene van der WeideRaadslid Burgerbelangen Gemeente Emmen