ImageWethouder Jan Kuper schreef maart 2008 in het ledencontactblad van het CDA, over de portefeuillewisseling in het Emmense College, waarin hij het EMCO voorzitterschap overdraagt aan zijn CDA collega wethouder Henk Jumelet, het volgende:

“Voorts mag je constateren dat ik de afgelopen 5 jaar me nadrukkelijk met de bedrijfsvoering van de Emco heb beziggehouden.

Inmiddels is wat dat betreft de Emco in rustiger vaarwater gekomen.”   klik hier voor CDA contact blad maart 2008  zie onderwerp portefeuillewisseling

Als je het verlies cijfers van de Emco-groep op een rijtje zet, dan kun je ook bijna niet om de conclusie heen dat CDA wethouder Jan Kuper er zich waarschijnlijk nadrukkelijk, en op zijn Kuperiaanse manier, mee heeft bemoeid in de afgelopen jaren. Want luidt het bekende gezegde: “cijfers liegen niet”. Zie de tabel:

Emco verliezen in Euro’s die voor rekening van de 3 gemeenten komen.

2002    3.066.000
2003    3.258.000  (april 2003: aantreden wethouder Kuper)
2004    3.827.000
2005    6.167.000
2006    5.853.000
2007    5.721.000

En het  rustiger vaarwater waar de wethouder het in maart 2008 nog over had is toch aanmerkelijk minder rustig geworden, naar nu blijkt.

Maar voor de volgers en kenners van wethouder Kuper is dit natuurlijk niet echt een verrassing.

In april 2008 stapt het algemeen bestuurslid Ton Schoo van de DOP uit het algemeen bestuur van de Emco-groep, omdat hij niet langer verantwoordelijkheid wilde dragen voor de gang van zaken.

In september 2008 besluit het algemeen bestuur van de Emco om per 1 januari 2009 afscheid te nemen van de algemeen directeur van de Emco Jaap Stapel.

Verschil van inzicht in de toekomst is de officiële lezing van wethouder Jumelet.

Echter in maart 2008 hebben wij als raad nog een toekomstvisie Emco gekregen met de titel “De keuze van de toekomst is aan ons”. ( zie lijst ingekomen stukken op agenda commissie samenleving van maart, document verslag  bestuursconferentie wsw http://www.gemeenteraademmen.nl

Dit was, naar wat ons als raad werd verteld en zoals in het rapport stond vermeld, een gebroederlijk product van betrokken wethouders, ambtenaren en directie EMCO.

Nu, in september 2008 geeft wethouder Jumelet aan: "niet uit te sluiten dat er nog meer wijzigingen komen in de topstructuur van de Emco".

(Je zou je bijna af vragen of er in de tussentijd iets is gebeurd of dat het gewoon één van de vele gemeentelijke stukken is om de gemeenteraad met een kluitje in het riet proberen te sturen.)

In reactie op het vertrek van algemeen directeur Jaap Stapel geeft OR voorzitter Remke Panman in het DVHN van maandag 29 september 2008 aan blij te zijn met  het vertrek van de rechtlijnige, zakelijke en kille technocraat Stapel. En tevens wordt vermeld dat bij overleg tussen OR en directie een onafhankelijke voorzitter als scheidsrechter al tijden pure noodzaak is om niet met elkaar te botsen. (En CDA wethouder Jan Kuper maar roepen over rustiger vaarwater!)

Eind 2007 gaf BGE aan wethouder Kuper van het CDA het volgende menselijke advies “wethouder ga eens onder de kerstboom zitten en stel u zelf eens de vraag: Zou ik een gelukkiger mens worden als ik mij van de politieke ketenen bevrijdt?”   Het toont noch maar weer eens aan dat BGE een menselijke partij is die het zelfs met wethouders het beste voor heeft. (Zie:   link BGE website, Kerstboom )

Het is straks als BGE fractie bijna onmenselijk om weer over "een uit de hand gelopen wethouder Kuper dossier" te debatteren.

Bijna onmenselijk, want wie niet luisteren, wil zal op een dag toch (weer) moeten voelen.

Wethouder Kuper schreef bij de portefeuillewisseling in februari 2008 de profetische woorden: “Inmiddels is wat dat betreft de Emco in rustiger vaarwater gekomen.”

De BGE fractie had hierop in februari 2008 het (zeer waarschijnlijk) nog profetischer antwoord:  “Het begin van het einde.”  (Zie link BGE website, begin van het einde)

Duidelijk is dat CDA wethouder Jan Kuper als een Joker de EMCO verliezen tijdens zijn bestuur heeft verdubbeld en waarschijnlijk zal in de komende maanden blijken dat de verliezen 2008 nog meer dan 6 miljoen Euro zullen zijn.

Een welgemeend advies aan het CDA, mede namens vele burgers van Emmen: zet in het vervolg niet meer een Joker in, maar een serieuze wethouder.  

Tevens een welgemeend advies aan het Emco bestuur, mede namens veel burgers van Emmen: zet niet meer in op de "verdubbelaars" maar laat de trap van de EMCO op professionele wijze van boven naar beneden eens grondig schoonvegen.

Dat is wat BGE in het belang van de werknemers toewenst in deze roerige tijden.

Redactie BGE