Beste Janneke van de PVDA,

(Beste Bouke),

Hierbij wil ik even in Jip & Janneke taal reageren op een paar van je citaten (week 36 t/m 39) die op je website staan.

Zie. www.boukearends.pvda.nl 

Citaat van Janneke van de PVDA:
 

“Overigens wel opmerkelijk dat de politiek 2 maanden vakantie heeft en alles gewoon door gaat.”

ImageReactie van Jip van BGE:

Beste Janneke van de PVDA, je kinderlijke verwondering dat je het “opmerkelijk” vindt dat bij 2 maanden geen raadsvergadering er ook gewoon dingen doorgaan vind ik erg ontroerend. Maar Janneke van de PVDA, dit is echter al jaren zo geregeld in de volwassenenwereld.

Als de één vakantie heeft, heeft de ander geen vakantie (en andersom) en gaat alles gewoon door. Alleen is vakantie voor gewone mensen iets van 1 of 2x per jaar en hebben gewone mensen niet de hele zomer vakantie en is voor hen de vakantiewijsheid en vakantieorganisatie niet leidend voor de rest van het jaar. 

En als  Jip van BGE wil ik wel opmerken dat mijn politieke werk ook doorgaat als de raad niet vergadert, dus heb ik ook in de maanden juli en augustus als politicus gewerkt.  Dat dit voor alle Jannekes van de PVDA anders is maakt het nog niet tot algemene waarheid voor alle andere collega raadsleden.  (En Janneke, die A in PVDA staat voor Arbeid en niet voor vakantie. Dan zou het de Partij Van Vakantie zijn. En op de afkorting PVV ligt volgens mij al een politieke claim.)

Citaat van Janneke van de PVDA:

“Het valt me de afgelopen jaren ook steeds meer op dat er soms nauwelijks onderwerpen in de gemeenteraad als discussiestuk behandeld worden die er werkelijk toe doen.”

Reactie van Jip van BGE:

Beste Janneke van de PVDA, in Emmen hebben we 8 verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. De PVDA is hier één van. Wat de ene partij soms belangrijk vindt, vindt de andere partij soms niet belangrijk en natuurlijk geldt dit ook andersom. Beste Janneke, dit noemen we democratie. Dit betekent o.a. dat het exclusieve recht om ergens iets van te vinden en om iets wel of niet belangrijk te vinden, niet alleen aan PvdA’ers is voorbehouden. Hopelijk schrik je hier nu niet van.

Citaat van Janneke van de PVDA:

“De gemeenteraad zou er m.i. eens over na moeten gaan denken om in plaats van een maandelijkse cyclus een 2-maandelijkse cyclus in te voeren. Omwille van tussentijdse actuele ontwikkelingen zou de raad de gelegenheid moeten hebben het college te ontbieden voor een “spoeddebat”.”

Reactie van Jip van BGE:

Beste Janneke van de PVDA, voor de 21 raadsleden die niet van de PVDA zijn geldt dat zij ook nog andere verplichtingen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een baan, hun gezin, studie of vrijwilligerswerk. Voor deze gewone mensen geldt dat zij niet zomaar op elk willekeurig moment weg kunnen bij deze verplichtingen en kunnen komen opdraven voor een gemeentelijk spoeddebat. Misschien dat dit zelfs geldt voor 17 van de 18 raadsleden van de PVDA. Maar wellicht heb je navraag bij hen gedaan en is jouw voorstel voor hen wel haalbaar. Of komt alleen Bouke Arends, wiens stem voor 18 geldt binnen de PVDA fractie, opdraven bij spoeddebatten?

Citaat van Janneke van de PVDA:

“Het gehele Internet was door sommigen afgestruind op belangwekkende informatie over bevolkingsgroei etc. Dossierkennis werd node gemist en een visie op de ontwikkeling van de gemeente ontbrak nagenoeg geheel.”

Reactie van Jip van BGE:

Beste Janneke van de PVDA, bij een raad die controleert hoort ook informatie verzamelen en bestuderen die niet alleen afkomstig is van het college en het ambtelijk apparaat. Wij zijn als raad namelijk een controlerend orgaan. Een dossier en dossierkennis gaat dan ook niet alleen over de door het college en ambtelijk apparaat aangeleverde stukken. En ja, dat is inderdaad wel wat werk. De Jippen van BGE zijn hier in de zomermaanden mee bezig geweest, je weet wel,  toen de Jannekes van de PVDA op vakantie waren. En als partijen een andere visie hebben dan de PVDA, betekent dit niet dat zij geen visie hebben, zij hebben een andere visie. En hier over praten, dit aan burgers laten horen, dat noemen we de politiek.

Citaat van Janneke van de PVDA:

“Nooit gehoord van renteverlies op aangekochte gronden, even dit lesje financiën vergeten of verdrongen. Onvindbaar op het Internet. Het valt schijnbaar nog niet mee om ja te zeggen tegen een voorstel waarmee € 650.000,= is gemoeid. Het is wellicht gemakkelijker om de kop in het zand te steken, denken dat het vanzelf wel goed komt en ondertussen doodkalm elke dag maar weer een fors renteverlies te accepteren. Tja, daar hoef je geen oordeel over te geven, dat mag je gewoon even vergeten. Dat hoef je in je verhaal niet te vertellen. Die dossierkennis kun je gewoon verdringen.”

Reactie van Jip van BGE:

Beste Janneke van de PVDA die zoveel diploma’s heeft op het gebied van financiën. Het probleem van teveel en te dure kavels is niet door BGE gemaakt. En pas als  de marketing campagne gegarandeerd (veel ) succes heeft dan klopt jouw financiële redenatie. En hoeveel kavels moeten er worden verkocht om te bepalen of de € 650.000,=  rendabel is, en horen we dit van de PVDA bij beoordeling van de vervolgcampagne? Maar beste Janneke van de PVDA laten we even weer samen terug naar school gaan: Als forse en geforceerde groei niet haalbaar is, en daar zijn vele duidelijke aanwijzingen voor, dan is de rekensom als volgt: het totale verlies is dan het  renteverlies + al het geld dat zonder resultaat is uitgegeven aan reclame. Misschien dat jij dit lesje financiën bent vergeten of hebt verdrongen. Maar misschien heb jij je diploma’s niet gehaald, maar gekregen of gekocht?

Met de beste groeten van Jip van BGE.