Een politiek columnist heeft het soms niet makkelijk. Hij moet zich zelfs in vakantietijd door bergen onaangename tekst worstelen om de vinger op de zere plek te kunnen leggen.


Hieronder vallen ook de gortdroge lappen tekst op de site van de weledele hooggeletterde heer Arends. Arends is niet alleen een zelfbenoemde hooggeletterde, hij heeft ook een duidelijke lettervoorkeur. Vooral voor de I en de K en dan in deze volgorde en combinatie: IK . Als over de verkeersdrempels in een sluiproute stuiter je over de "ikken" in zijn teksten: ik vind, ik voorzie, ik gun, kortom: ik weet het beter.

Of hij nu schrijft over de interne kritiek in zijn partij die als pus uit een etterende wonde aan de oppervlakte blijkt te komen of wanneer hij schrijft over de immense gevaren van Wilders cs. of gewoon over de in zijn ogen onbenullige collega raadsleden, steeds weer is zijn visie superieur aan die van zijn tegenstrevers. En niet alleen dat, de motieven van de anderen deugen ook nooit, of het nu Marcel van Dam (eigenlijk een kapitalist) of Wilders (fascist en racist) of Halm (populist) betreft.


Arends weet iedereen waar hij het niet mee eens is wel bij een door hem verfoeid "isme" onder te brengen. Iedere tegenstander wordt zo op grondige wijze gedemoniseerd.


En er is immers maar één goedgekeurd "isme" bij Arends: zíjn persoonlijke versie van het (democratisch?) socialisme. Zelf mag hij op zijn site graag nabeschouwen, als anderen dat doen op hun site vindt hij dat "natrappen". Zelf mag hij graag de juistheid van zijn visie nog eens achteraf benadrukken, als anderen dat doen is dat "vliegen afvangen".


Werden voorheen opponenten op zijn site nog met naam en zelfs functie genoemd, nu wordt iedereen niet nader meer aangeduid dan als: "men", "anderen", "sommigen", "sommige collega's" etc.


De BGE-website wordt in zijn reactie op het daarop  geplaatste artikel "successen van PvdA en CDA" simpelweg aangehaald als "een website van een lokale partij". Arends eenzaam en alleen in de politiek met sommigen, anderen en een lokale partij met een site, je zou het bijna met hem te doen krijgen!


Wereldvreemde verbazing bij Arends als hij concludeert dat als zijn motie wordt verworpen maar een gelijkluidende van het CDA wordt aangenomen dat er dan sprake is van voortschrijdend inzicht bij collega's. Daar moet Arends toch even wakker worden uit zijn droom.


Het maakt dus in de praktijk wel degelijk uit door wie en met welk motief een motie wordt ingediend! En moties van Arends blijken dan ondanks de gelijke inhoud gewoon geen kans te maken door de timing en wijze waarop ze worden ingediend en door het gebrek aan betrouwbare politieke vrienden.


Arends heeft toch zelf het CDA als politieke partner gekozen en die stemden toch tegen zijn eerste motie? Of de inhoud van de moties waar Arends over schrijft wel zo eensluidend was laat ik maar even in het midden.

Uit zijn teksten spreekt ondertussen de eenzame verwondering van een regent die zijn einde voelt naderen. Arends piekert natuurlijk al een tijdje hoe het straks verder moet met een klein PvdA-tje naast grote partijen als PVV, TON, SP en CDA. En hij vreest natuurlijk ook voor zijn eigen positie in het centrum van de politieke macht als fractieleider van wat tot de verkiezingen nog even de grootste partij van deze gemeente mag zijn.


Arends zit al sinds 1995 in de raad en al geruime tijd op deze positie. Hij weet precies hoe de hazen lopen in de Emmer politiek, sterker nog, hij bepaalde mee hoe de hazen moesten lopen. Op zo'n positie kun je je ervaring en inzicht gebruiken om de nieuwkomers te verwelkomen, te enthousiasmeren en te coachen en zo de politiek als geheel te verheffen.

Arends heeft daar niet voor gekozen. Nieuwkomers in eigen gelederen worden onwetend en op afstand gehouden en de buitenstaanders worden binnen en buiten de raad op onnavolgbaar arrogante wijze gewezen op hun onkunde en gebreken. Waaronder verbale gebreken als, zeg maar, laagbespraaktheid.


In discussies in en buiten de raad heeft Arends al die jaren zijn voorsprong op het gebied van spraak, tekst en getal altijd ten volle en met zichtbaar genoegen misbruikt. Uitgerekend deze arrogante betweter zal de komende jaren een speerpunt maken van de bestrijding van door hem nog nader te bepalen graad van laaggeletterdheid in deze gemeente.


Deze plotselinge omslag van het bestrijden van de minder geletterden en -bespraakten zelf tot het bestrijden van de mindergeletterdheid en -bespraaktheid als fenomeen moeten we zeer wantrouwen. Arends persoonlijke site is vooralsnog een onneembare vesting voor laag en gemiddeld geletterden.
Die kunnen daarentegen op de minder tekstdichte BGE site aardig uit de voeten (hulde daarvoor aan de webmaster!).

Zou het misschien kunnen zijn dat Arends nieuwe kiezers zoekt ter compensatie van de massaal weggelopen arbeiders? Wordt het binnenkort dan misschien de Partij van de Analfabeten? Of moeten laaggeletterden gewoon bijgeschoold worden om al die teruggave formulieren uit het PvdA rondpompcircuit te kunnen ontcijferen en invullen?


En een bibliotheekdirecteur die nu pas opkomt voor de strijd tegen analfabetisme is dat geen late roeping? Is hier mogelijk óók sprake van belangenverstrengeling? En, zijn we niet allemaal laaggeletterd als het om bestuurlijk jargon gaat?

Let wel, we zijn natuurlijk allemaal voor alfabetisering, maar wíj zijn er alleen nooit op gekomen dat daar een gemeentelijk politiek slaatje uit te slaan zou zijn. De bijl gaat deze keer weer als in boter in deze "Super-Ego-Site" van Bouke Arends.

Was getekend, uw slechts basaal geletterde:

X