ImageVoorzitter,

In het verleden is het besluit genomen om een nieuwe woonwijk in de gemeente Emmen te gaan realiseren. Genaamd de Delftlanden. Toen werd er vanuit gegaan dat de bevolking hier nog steeds stevig zou  gaan groeien. Enkele jaren later is het project al wat afgeslankt.

Een informatiecentrum, reclamecampagnes, een nieuw station, een tv serie. Nieuwe toegangswegen van de rondweg naar de Delftlanden. Noem het allemaal maar op. Je zou denken dat het toch voldoende moet zijn om mensen te vestigen in de Delftlanden. Niets is minder waar. Waarom? Heel simpel.

De bevolkingsgroei neemt af in vergelijk met eerdere prognoses. Er is weinig vraag naar woningen in de Deltlanden anders hoeft er niet zoveel moeite worden gedaan om mensen over te halen in de Delftlanden te gaan wonen.

BGE vindt het prima dat er nieuwe woningen worden gebouwd in de gemeente. Vooral als blijkt dat hier veel behoefte aan is. Zoals ik hiervoor al benadrukte neemt de groei in Zuid-Oost Drenthe  juist af in vergelijking met eerdere prognoses. Minder groei is minder behoefte aan woningen. Heerlijk Helder Nederlands. Het stuk wat voor ons ligt heeft het over een bevolkingsgroei van 10% tot 2025.

Via google kwam ik bij een artikel terecht die een heel ander beeld schets dan dit stuk. Het betreffende artikel gaat uit van een hele lichte groei. Namelijk 0.2% per jaar. Een simpele rekensom leert ons dat er in 2025 , 4400 meer inwoners in deze gemeente wonen. Dat is wat anders dan 10%.

De voorspelling van de Raad voor het openbaar bestuur en de raad voor financiële verhoudingen waarschuwen ook voor minder inwoners. Je moet geen oogkleppen opdoen maar de realiteit in ogenschouw nemen. 

De liefhebbers kunnen de betreffende artikelen krijgen.

Deze marketincampagne wordt betaald uit de grondexploitatie. Kort gezegd de toekomstige bewoners betalen uiteindelijk de campagne. Aangezien het niet bekend is of er ook daadwerkelijk meer woningen verkocht zijn of gaan worden door marketinginspanningen.

Ziet BGE dan ook liever dat de 650.000 zeshonderdvijftig duizend euro (650.000) wordt gebruikt om de kavelprijs te verlagen. Wij willen het college ook adviseren dit is door te berekenen en kijken hoeveel dit per kavel goedkoper gaat worden. Zodoende kan er misschien meer geconcurreerd worden met Duitsland. Gezien het feit dat er al campagnes zijn geweest en een tv-serie vinden wij het nu wel genoeg. Er is al voldoende geld geïnvesteerd in de naamsbekendheid van Emmen en de Delftlanden dat als de mensen bereid zijn te verhuizen nu de weg wel moeten weten. Verder wil BGE ervoor waken dat we de projectontwikkelaars gaan sponsoren met deze campagne.

Moet je koste wat kost je groeidoelstellingen willen halen en zoveel inspanningen doen om mensen uit de randstad hier naar toe te halen? BGE vindt dit een spreekwoordelijke brug te ver. Nogmaals, groei is prima maar niet geforceerde groei. Het is net alsof er niemand in Emmen wil wonen en dat er daarom zoveel reclame moet worden gemaakt. Als er geen voldoende groeimogelijkheden zijn in de Drentse regio hoeft het wat BGE betreft niet elders worden gezocht.

Wij zijn van mening dat werkgelegenheid nog steeds de motor is voor woningbouw. Als we blijven inzetten op werkgelegenheid wat hard nodig is in Emmen gezien de economische situatie rond bijvoorbeeld Diolen en Honeywell, zal in de toekomst de vraag naar kavels weer toenemen. Op dat moment dat de groei in Emmen weer aantrekt kunnen wij de burgers met kavels bedienen. Met andere woorden. De gemeente Emmen heeft de bouwkavels op de plank liggen.

http://www.halloemmen.nl/halloemmen/blogs/Herry_Thole_Weblog/article209733.ece