ImageTijdens de raadsvergadering van 25 september j.l. stond het onderwerp marketingcampagne Delftlanden op de agenda.

Het onderwerp de Delftlanden is al veelvuldig in de gemeenteraad van Emmen aan de orde geweest. Zo zijn er door de jaren heen veel besluiten genomen om deze wijk te versterken.

Een nieuw trein- en busstation, een informatiecentrum, reclamecampagnes, nieuwe toegangswegen vanaf de rondweg en als klap op de vuurpijl een tv-serie op RTL 4. Kosten nog moeite worden door dit college van PvdA en CDA gespaard.

Al vorens ik op de Houdini Act van CDA in ga is het belangrijk om een aantal dingen eerst in ogenschouw te nemen. Het college gaat uit van een maximale bevolkingsgroei van 10% richting 2025. De onderbouwing voor marketingcampagne 650.000 euro wijdt één summier regeltje over deze groei. In eerste instantie ben je geneigd om te zeggen dat 10% bevolkingsgroei nieuwe burgers in Emmen oplevert wat weer gaat resulteren in meer vragen naar woningen. Als deze groei doorzet dan is het een goede zaak om campagne te voeren.

Maar deze summiere regel van 10% is een regel die de werkelijk verdoezeld. Na wat snuffelwerk op internet kwam ik bij artikelen van het CBS die een bevolkingsgroei van 0,2% per jaar voor de Gemeente Emmen voorspeld. Richting 2025 betekent dat een totaal 3,4 %. Het aantal inwoners dat zal gaan groeien is dan 4400 over 17 jaar.

Daarbij komt dat de raad voor het openbaar bestuur en de raad voor financiële verhoudingen waarschuwen voor minder groei van gemeentes. Het college van Emmen legt deze waarschuwen en voorspellingen naast zich neer en houdt zich stug vast aan een maximale groei van 10%. Voor mij onbegrijpelijk. Ik ben van redenering dat een groei van 3,4 % veel minder is dan de 10% die dit college hanteert. Minder groei van de bevolking betekent minder inwoners en dus minder vraag naar woningen. Door vertaald na de marketingcampagne betekent dit dat we reclame gaan maken voor kavels waar geen vraag naar is en ook niet gaat komen omdat de bevolkingsgroei dit niet toe laat.

Nu is het bekend dat de Delftlanden een paradepaardje van de Pvda en het CDA is dat niet mag mislukken. De PvdA was zeer stellig tijdens dit debat dat de vorige campagne meer bezoekers voor de site had opgeleverd en meer aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Dit zijn voor de PvdA Emmen zeer zware argumenten om akkoord te gaan. Alleen vergeet de PvdA dat er geen enkele resultaten zijn van de vorige campagne als het gaat om hoeveel kavels er daadwerkelijk verkocht zijn door de campagne. Beste partij van de arbeid, het gaat toch niet om een commerciële site waar zoveel mogelijk bezoekers moeten komen zodat we advertenties kunnen verkopen.

Mijn grootste verbazing omtrent deze discussie is toch wel de vertoning van het CDA. In eerste termijn werd door Dhr.Pekelsma een opsomming gemaakt over dit discussiepunt. Ik noem enkele passages van zijn betoog. De noodzaak voor deze campagne is ons onduidelijk,  een zeer lastige afweging, de promotie moet gemeentebreed en niet alleen de Delftlanden, een te groot gedeelte van de exploitatie wordt gebruikt voor de campagne, werkgelegenheid als motor voor woningbouw, de projectontwikkelaars profiteren hiervan.


U hoort het, allemaal kanttekeningen die niet als positief zijn te interpreteren voor een campagne als deze. Tijdens zijn eerste termijn heb ik meer minnen dan plussen geconstateerd. Deze kritische houding van het CDA over deze campagne deed mij deugd. In tweede termijn zwakte dhr Pekelsma al wat af met zijn kritiek. Hierna volgde een schorsing waarin het CDA een ware Houdini Act show gaf. Alle minnen waren plotseling verdwenen zonder enige aanleiding en als een blad aan de boom draaide de gehele fractie om. Onder mom dat het CDA het bestuursakkoord niet in gevaar wil brengen ging de fractie akkoord. Als Houdini in zijn beste dagen ontsnapte het CDA uit haar betoog.

Gegroet , Rene van der Weide

Raadslid Burgerbelangen Gemeente Emmen