ImageBGE heeft als uitgangspunt het bestaande moet goed onderhouden worden. Dat geldt ook voor dit onderwerp: Iedereen moet in zijn of haar dorp van geboorte of keuze ook kunnen worden begraven. Nu is dit bijna mogelijk in de gehele gemeente en daar zijn wij ook tevreden over.

Als we dit doorvertalen naar de voorliggende scenario’s is het een abc-tje voor BGE:de keuze valt op scenario 3.  Mede gezien de emotionele overwegingen die een onderwerp als begraven met zich mee brengt vinden wij het ook niet meer dan normaal om het huidige aanbod begraafplaatsen te behouden. BGE wil de term kostendekkend bij een onderwerp als begraven ook liever niet horen. Dit komt voor BGE op de laatste plaats.

Wel hebben wij een aantal opmerkingen en vragen.

Wat betreft het onderwerp inbreiding (zie volgende alinea). BGE vindt het een goede zaak dat ook in de buitendorpen de mogelijkheid straks wordt geboden om "twee diep" te begraven zodat de burger meer keuze van begraafplaats krijgt.

Twee-diep-graven kosten niet meer vierkante meters.

Om hier vervolgens een verhoging van 1461 euro naar 2861,25 voor te gaan vragen vinden wij te veel en niet logisch. Graag zien we een uitleg waarom er hier een verdubbeling van grafprijs plaatsvindt.

Dan komen wij bij het inbreiden van het Oeverse bos. De huidige ingerichte grafplaatsen zijn 20m2. Het advies luidt om in de toekomst dit terug te brengen naar 6-8m2. Een inperking van zo’n 2/3. BGE vindt dit te veel, omdat hierdoor de ruimtelijk inrichting fors verstoord wordt. Op het ene gedeelte zijn de grafplaatsen bijna 3 keer zo groot dan op het andere gedeelte. Dit gaat een scheef beeld veroorzaken. Gezien het feit dat de inkrimping van 20m2 naar 6-8m2 een voorraad oplevert van 150 jaar kan het ons gezien wel iets soepeler. BGE wil dan ook voorstellen om de graven in de toekomst naar 10 tot 12 m2 te maken voor het Oeverse bos. De 20m2 graven kunnen in de toekomst bij ruiming worden verkleind naar 2x 10 m2 zodat er een betere verdeling en beeld ontstaat bij het Oeverse Bos. Graag zien wij ook een doorberekening van het college over ons voorstel als meerdere partijen hier iets voor voelen. Onze inschatting is dat de voorraad bij een grote van 10-12m2 wel voor 75 jaar voldoende moet zijn

Ook vragen wij ons af als er bij een graf nu 20m2 grond nodig is en in de toekomst er 3 graven verkocht worden uit die 20m2 die prijs ook met 1/3 naar beneden gaat?

Tot slot de uitgifte in termijnen.

De huidige situatie schrijft voor dat we twee typen graven kennen, namelijk huur en koop. Voor de huurgraven telt een periode van 20 jaar die niet verlengd kan worden. Voor koop geldt een termijn van 30 jaar met het recht om deze telkens voor een periode van 10 jaar te verlengen.

Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen die het CDA naar voren bracht om dat BGE van mening is dat iedereen de keuze moet kunnen houden om een familiegraf te houden en te onderhouden.             

Fractie

BGE