ImageVoorzitter, alle prognoses wijzen op een krimp van de bevolking in de gemeenten buiten de randstad.

Emmen zal daar niet aan ontkomen.

De Delftlanden spreekt de Drenteniers duidelijk niet aan.

Die willen een huisje in het buitengebied.

BGE gelooft ook niet dat die doelgroep wordt aangesproken via RTL4.

Wij zijn van mening dat werkgelegenheid nog steeds de motor is voor de woningbouw.

Verder dient er gebouwd te worden conform de wensen van het publiek.

Dat wil goedkope woningen met een tuin en de nodige voorzieningen in de directe omgeving.

BGE is van mening dat het geld dat wordt besteed aan promotie van iets dat het publiek niet wil, via kanalen waar dat publiek niet bereikt wordt een heilloze weg is.

Dat blijkt ook wel uit de resultaten.

Moet je koste wat kost je groeidoelstelling willen halen en zoveel inspanningen doen om mensen uit de randstad hier naar toe te halen? BGE vindt dit een spreekwoordelijke brug te ver. Nogmaals, groei is prima maar niet geforceerde groei. Het is net alsof er niemand in Emmen wil wonen en dat er daarom zoveel reclame moet worden gemaakt. Als er geen voldoende groeimogelijkheden zijn in de Drentse regio hoeft het wat BGE betreft niet elders worden gezocht.

Verder vindt BGE het ook een gemiste kans dat er geen onderzoek naar en maatregelen zijn tegen het vertrekken van Emmenaren naar Duitsland.

De vertrekkers laten immers woningen achter die concurreren met de Delftlanden.

BGE zou het geld liever gespendeerd zien aan een onderzoek naar de mogelijkheid om de Delftlanden voor zover nog mogelijk nog aan te passen aan de wensen van de kopers.

Dat kunnen dan Drenteniers zijn of lokalen, of een mix.

Ook ziet BGE nog liever het geld besteed aan planologische knelgevallen die met financiële bijstand een woning in de Delftlanden kan worden aangeboden in ruil voor sloop.

BGE overweegt ten aanzien van het bovenstaande een motie over dit onderwerp in te dienen.

Marketingcampagne  De Delftlanden wordt betaald door de grondexploitatie. Kort gezegd de toekomstige kavelkopers betalen uiteindelijk de campagne.

U zult begrijpen dat BGE hier niet mee akkoord gaat.

 

Fractie BGE