De vakantietijd is de ideale tijd voor een onderzoekje.

En nu Halm op vakantie is, is hij natuurlijk het ideale onderwerp van een onderzoekje.

In samenwerking met de statisticus van de partij hebben we een enquête gehouden naar uw mening over onze voorman.

Zoals dat bij BGE gaat hebben we een lijst met waterdichte (strik-) vragen samengesteld waarop kon (moest) worden geantwoord.

De reacties zijn onder het toeziend oog (het linker) van een notaris gecontroleerd (het rechteroog hield hij in het zeil).

De antwoorden zijn vervolgens gewikt en gewogen en geïnterpreteerd en daaruit kwamen onder anderen de volgende toch wel schokkende feiten naar voren, waaruit weer conclusies kunnen worden getrokken, waarmee weer de nodige open deuren kunnen worden ingetrapt.

Op de hamvraag of BGE het zonder Halm zou kunnen stellen antwoordde  12,33% met een wedervraag: wie is Halm en 9,21% met: wat is BGE.

De rest had hierover wel gedachtes maar wijselijk geen mening behalve die respondenten (78,46%) die vonden dat Halm ook niet zonder BGE zou kunnen.

Op de vraag waar Halm het beste mee kon optrekken: Rita Verdonk; Geert Wilders of Jan Marijnissen antwoordde 12,13% met Verdonk:13,12% met Wilders en 21,31% met  Marijnissen.

Één respondente merkte op dat ze het niet zou moeten merken dat Halm met Rita Verdonk zou optrekken!

Meer dan de helft van de geënquêteerden (53,43%) meende echter dat Halm het beste uit de verf zou komen als hij tégen hun alledrie zou mogen optrekken.

Op de vraag wat de beste geuzennaam voor Halm zou zijn: doorzetter, volhouder of pias antwoordde 50,99% doorzetter en 49,00% volhouder.

Één respondent hield het op pias, maar had geen tijd om uit te leggen waarom, omdat hij onder druk van een deadline stond en omdat hij nog van de kroeg naar de redactie moest zwalken.

Op de vraag of men verwachtte of Halm in bed beter presteert dan in de politiek antwoordde 12,45% dat ze voor Halm hoopten dat hij in bed beter zou presteren.

27,43% vindt dat je dat soort prestaties niet kunt vergelijken.

Diverse respondentes (24,78%) gaven aan dat ze helaas niet op de vraag konden antwoorden.

Velen (24,68%) meenden dat politiek zonder meer slecht is voor de prestaties in bed.

Toch nog 10,65% wilde eerst de prestaties nader meten alvorens een antwoord te geven.

Één respondente was tevreden over de prestaties in bed maar wilde niets over de politieke prestaties zeggen.

Op de vraag of Halm tevreden zou kunnen zijn met wat hij tot nu bereikt heeft in de politiek antwoordde 34,29% dat tevreden mensen niet in de politiek thuishoren, 24,56% dacht dat Halm niet tevreden te stellen was, de overigen dachten dat Halm wel tevreden was maar dat niet laat blijken.

Op de vraag of men Halm als burgemeester zou willen antwoordde 48,24%: niets liever dan dat, terwijl  51,75% antwoordde: alles is beter dan wat we nu hebben.

Één respondent zag liever geen verandering op dit punt omdat hij bang was nooit meer aan de bak te komen.

Over één ding waren allen het eens: op de vraag of ze graag bevriend zouden willen zijn met "burgemeester" Halm antwoordde 100% met nee, liever niet, want Halm is tegen vriendjespolitiek!

Meer cijfers (of de hele enquête) kunt u opvragen bij onze statisticus of bij de notaris.

Dit vakantiebieltje kwam tot stand in samenwerking met de statisticus van BGE: Herry Schopper.

Met vriendelijke groet van hem en de redactie

NB: een statisticus is iemand die al vanaf de lagere school opgewonden wordt van de 10 Arabische cijfertjes en er allerhande combinaties en standjes mee uitprobeert maar er nooit mee klaar komt.