Waarom is Mariet Thalens (pvda) wethouder geworden van jeugd. Niet omdat ze zo capabel daarvoor is of iets van jongeren begrijpt. Want zie daar, bij de verkiezingen van 2006 voerde ik campagne met mijn vriendenclub. Een van mijn speerpunten is jeugd en jongeren omdat ik vind dat hier de laatste jaren in Emmen weinig mee gebeurt is.

Thalens was op dat moment nog geen wethouder maar was zeer vriendelijk naar mijn vriendenclub. Naar de jongeren toe meldde Thalens dat deze jongeren helemaal niet van politiek snapten en er maar mee moesten ophouden. Deze zelfde Mariet Thalens is nu wethouder van jeugd maar snauwt op straat jongeren af.

Waarom is ze dan wethouder geworden? Omdat ze zo capabel is? Nee toch, de PvdA had nog een plek over in het college en Gezienus kennende wil hij niet te veel tegenspraak. Stel je voor dat iemand binnen de Partij van de arbeid nog iemand de baas wordt over Gezienus. In dit plaatje past Mariet Thalens perfect. Niet te veel tegenspraak en ze zal ook niet voor veel last zorgen want ze is als een kind zo blij met haar stoeltje naast Gezienus.

Weer terugkomend bij onze oude grijze muts die gaat over jeugdzaken. Wat is tot nu toe het resultaat van Mariet t.a.v jeugd? Bitter weinig. Het is wel een hoofdthema in het bestuursakkoord zodat erover 4 jaar gezegd kan worden, kijk de Pvda en het CDA zetten zich in voor jeugd. Het zijn slechts woorden die Thalens niet omzet in daden.

Bijvoorbeeld, er moet een nieuw jeugdbeleid komen de oude dateert van 2006 maar die nieuwe is pas in 2009 klaar. Voor een hoofdthema betekent dit 3 jaar geen beleid of oud beleid. Stilstand is achteruitgang en moeten we de PvdA en het CDA dan serieus nemen als het gaat over jeugd ? Ik doe dit in ieder geval niet.

Dan  de jongerenorganisatie Blanco, als raadslid had ze de mond hiervan vol en ze vond het nodig tijd worden dat er iets zou gebeuren bij Blanco. Thalens is inmiddels al 2,5 jaar wethouder maar steeds schuift ze Blanco weg. Dan is de locatie weer niet goed , dan moet er misschien geïsoleerd worden, dan beloofd ze binnen een half jaar een oplossing. U begrijpt al dat al deze woorden niet worden omgezet in daden. Als raadslid de mond er van vol hebben maar als wethouder weglopen voor daden.

Waarom zet Mariet zich niet meer in voor jongeren? Misschien omdat ze domweg het budget er niet voor heeft? Als dit het geval zou zijn dan kwam het amendement van BGE 26 juni j.l bij de kadernota als een geschenk uit de hemel voor deze wethouder. Dit amendement hield in een deelname aan het project hangplekkennaturallycool.nl waarbij 4 locaties in de hoofdkernen Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Emmer-compascuum en Emmen worden aangewezen.

Deze locaties worden dan in samenwerking met scholen, jongeren en de gemeente gerealiseerd tot hangplek voor jongeren. BGE stelde voor om per locatie een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Voor een wethouder van jeugd mag verwacht worden dat ze zou overlopen van enthousiasme. Niets is minder waar bij Mariet Thalens.

Een vaag gebrabbel over methodieken en andere onderwijs termen werd er opgelepeld, iets waar jeugd niet mee heeft maar dat snapt Mariet nog niet zo goed. Die is gewend vanuit haar verleden om alleen met peuters en kleuters om te gaan en u snapt het al Mariet wilde het amendement niet dus het geld motief kan ook de prullenbak in

Deze wethouder mag naast Gezienus Evenhuis in het college zitten en elke keer iets brabbelen over brede school, cultuur en jeugd. Het blijft ook alleen bij brabbelen van deze wethouder en laten we hopen dat we bij de volgende verkiezingen verlost zijn van deze oude grijze muts die niets van jeugd en jongeren snapt.

Rene van der Weide, raadslid Burgerbelangen Gemeente Emmen.