PvdA CDA Nee Stem BGEHet  komt in de politiek bijna niet voor dat partijen vergeten hun behaalde successen aan de buitenwereld mee te delen.

Op 26 juni 2008 ging een lang gekoesterde wens van de PVDA en CDA in vervulling.

Ouderen en gehandicapten mogen (= moeten) vanaf 1 juli 2008 een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de hulpmiddelen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen in het dagelijkse leven en om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scootmobiel of om noodzakelijke woningaanpassingen.

En als je, zoals de PVDA en CDA,  van een dergelijke regeling al jaren vurig voorstander bent, als je door middel van een amendement dit hebt afgedwongen, dan ben je als politieke partij natuurlijk blij als het zover is, dan schreeuw je dit van de daken, dan plaats je pagina grote advertenties en dat zet je dit natuurlijk met grote letters op je website.

Maar merkwaardig genoeg, bij de PVDA en CDA echter niets van dit alles. Het blijft angstvgallig stil hierover bij de PVDA en het CDA.

Zouden de fracties van PVDA en CDA bescheiden zijn geworden en niet meer al hun successen aan de grote klok willen hangen? “Dit lijkt ons als BGE onwaarschijnlijk.”

Zouden de fracties van  PVDA en CDA bang zijn dat hun eigen achterban een eigen bijdrage voor hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten niet echt een sociaal of christelijk beleid vinden? “Het zou ons als BGE niet verbazen.”

Zouden de facties van PVDA en CDA denken dat als er verder maar weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven, de PVDA en CDA kiezers in 2010 toch niet meer weten wat hun werkelijk beleid is en was  t.a.v. ouderen en gehandicapten? “Dat lijkt ons als BGE onwenselijk.”

Daarom willen we als BGE even stilstaan bij deze PVDA en CDA successen. Want als zij het zelf niet doen moeten wij het maar doen.

Met de eigen bijdrage regeling hulpmiddelen krijgen burgers in de meeste gevallen 39 x een rekening voor hun hulpmiddel. Voor een hulpmiddel van 127 Euro is dit 39 x een rekening van 3 Euro per keer (3 jaar lang dus). 

Volgens de gemeente kunnen circa 80% van de mensen iedere maand (dus 39 x)  hun betaalde bijdrage via de WMO weer terugvragen bij de bijzondere bijstand van de gemeente. (De periode van 39x is per verordening en wet zo geregeld)

De gemeente verwacht door deze regeling 2 extra Wmo ambtenaren nodig te hebben, al heeft men het op de website al over 4 extra Wmo ambtenaren. (3 extra ambtenaren voor de bijzondere bijstand zijn waarschijnlijk in het voorstel vergeten.) 

Kortom het is dan ook volstrekt logisch dat de CDA fractie op 26 juni met dit voorstel voor meer bureaucratie en het zinloos rondpompen van geld heeft ingestemd en een dag later op werkbezoek is gegaan naar Amersfoort, om te onderzoeken hoe je het in de gemeente Emmen met minder ambtenaren kunt doen. (zie www.emmen.cda.nl)

Tegenstanders van de PVDA vinden de PVDA een draaipartij. PVDA’ers zelf zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Als BGE denken wij dat Emmense burgers verstandige mensen zijn,  dus oordeelt u zelf. 

In de morgensessie van de raadsvergadering van 26 juni was de PVDA fel pleitbezorger voor de eigen bijdrage regeling voor hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten. Een regeling die een koopkrachtverlies betekent voor de ouderen en gehandicapten die gebruik moeten maken van een hulpmiddel.

In de middagsessie van de raadsvergadering van 26 juni stelde de PVDA ( tezamen met CDA)  voor dat het wenselijk was dat burgers in 2009 door de gemeente gecompenseerd worden voor hun koopkrachtverlies i.v.m. stijgende lasten.

Kortom, ’s morgens de lasten voor bepaalde groepen verhogen, ’s middags voorstellen de lasten voor iedereen weer wat te verlagen c.q. de stijgende lasten te compenseren. (zie www.emmen.pvda.nl )

Eigenlijk verdient de eigen bijdrage regeling voor hulpmiddelen en het gedrag van de PVDA en CDA hierin wel een mooie naam. Zelf denken wij aan de Freek en Bouke hypocrisie belasting. (vernoemd naar beide voormannen van PVDA en CDA) Echter wij staan open voor suggesties van uw kant, dus mail ons als u een betere naam weet.

In 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als BGE moeten we maar hopen dat PVDA en CDA tijdens deze verkiezingscampagne al hun “successen” niet zijn vergeten. Mocht het wel zo zijn, dan zullen wij als BGE uiteraard de PVDA en CDA helpen om zich al hun “successen” wel te herinneren.

NB

De fracties van VVD, BGE, SP, GroenLinks en Drentse Ouderenpartij waren op 26 juni 2008 tegen de eigen bijdrage regeling hulpmiddelen, voor ouderen en gehandicapten.

De fracties van PVDA, CDA en Christen Unie waren op 26 juni 2008 voorstanders van de eigen bijdrage regeling hulpmiddelen, voor ouderen en gehandicapten.

Voor wie alleen de landelijke politiek volgt misschien een verrassend beeld.

Voor wie de Emmense politiek al een tijd volgt waarschijnlijk een steeds minder verrassend beeld.

Voor wie het nog niet wist of weet, de lokale Emmense politiek volgen is meer dan de moeite waard en zeker in uw eigen belang.

Redactie  BGE