"Dat journalisten zo somber zijn, komt omdat het vaak gesjeesde types zijn. Zure, zeikerige, zeurpieten zonder rijbewijs, die in hun conservatisme en gemakzucht het vak kapotmaken" aldus liet Jort Kelder eens optekenen in de Vara-gids.

Hoernalisten noemde hij ze ergens anders. Gek, maar bij zulke citaten heb ik meteen Gerard de Kleine voor ogen!

Na mijn bieltje van 21 juni jl. verscheen (zuiver toevallig) op 24 juni een artikel van dit billenmaatje van het College van B en W in het huisorgaan van de Emmer PvdA. Ik heb het dan over een artikel in de Drenthe-editie van het Dagblad van het Noorden (zie hieronder). Deze kruimeldief van de Emmer journalistiek had kennelijk lang genoeg bij de bar gehangen, zodat zijn batterijtje voldoende was opgeladen voor een slordig kruimelklusje. Vegen, kloppen en zuigen als een volwassen onderzoeksstofzuiger zit er immers al lang niet meer in.

Maar....de kwaliteit was weer als vanouds onder de maat: (onjuiste) feiten en niet onderbouwde eigen meningen, volgens beproefd rioolrecept vermengd tot het zoveelste tendentieuze en tenenkrommende anti-Halm epistel. Want toch weer even de oude koe van de zgn. stiekeme opnames op de slootwal gesleept nadat dat arme beest jaren geleden al eens door hem zelf even nodeloos in die sloot was geflikkerd. De crux van de klacht van de BGE raadsleden (schijn van manipulatie van dossiers door achterhouden) wordt gemakshalve maar geheel weggelaten.

Verder wordt de raadsgriffier in de mond gelegd dat volgens hem de oorzaak van het ambtelijk handelen, ligt in de gevoelens van o.a. de ambtenaren jegens BGE en vooral Halm, als gevolg van die opnames.

Navraag leert echter dat de griffier dit helemaal niet gezegd heeft, maar dat dit kennelijk een vertolking is, van de gevoelens van de 4e macht, uit de koker van deze "duimzuiger" van het Dagblad zelf.

Zeg nou zelf: waarom zou een goedwillende ambtenaar ook angst hebben voor een bandopname?
Wat zou het verschil zijn tussen twee getuigen ( de raadsleden) of een bandopname?
Wat zou het voor verschil maken als je dan als argwanend ambtenaar een dossier wel of niet afgeeft? Hoe kan de Kleine zo zeker zijn van de gemoedstoestand van "de ambtenaren" dat hij dat als feit zonder bronvermelding (al wordt wel als bron ten onrechte de griffier gesuggereerd) in de krant publiceert?

In welke kroeg houdt deze ongediplomeerde zieleknijper spreekuur en welke ambtenaren hebben hun zieltjes daar blootgelegd ten overstaan van deze medische misser?

Als ik voorzitter was van de ambtenarenorganisatie (PVGE) in Emmen zou ik dit onmiddellijk willen hebben rechtgezet. Indirect zet de Kleine op deze manier een hele groep als "de ambtenaren" toch weg als ziekelijk argwanend en als gevolg daarvan psychisch labiel. Immers deze journalist suggereert in zijn artikel dat ze (terecht) zo zijn verteerd door argwaan dat ze niet meer in lijn met de door hun afgelegde ambtseed kunnen functioneren. Want als ambtenaren door argwaan beklagenswaardig gedrag gaan vertonen, zouden ze zich toch eigenlijk ziek moeten melden. Wat, als ik een aanvraag aan de balie heel naïef zou ondertekenen met een BGE - ballpoint? Argwaan maakt zich dan acuut meester van de ambtenaar en ik kan medewerking wel vergeten en moet een klacht indienen....?

BGE heeft wel vaak kritiek op sommig ambtelijk handelen vooral op dat van bouw, milieu en handhaving maar zover als de Kleine zijn ze volgens mij nog nooit gegaan.

Maar, hij heeft het niet zo bedoeld denkt u? Laat hem dan duidelijker schrijven en leestekens, zoals b.v. in dit geval aanhalingstekens gebruiken om aan te geven als iets wordt gezegd, zodat de bronvermelding duidelijker wordt. We hebben het, in tegenstelling tot ondergetekende, toch over een professionele schrijver en een dito krant. Bovendien gaat de raadsgriffier niet over klachten aangaande gedrag van ambtenaren! In ieder geval zijn hier mijns inziens zoveel journalistieke blunders gemaakt dat ontslag eigenlijk zou moeten dreigen.

En dan heb ik nog niet eens genoemd dat de "stiekeme opnames" werden gemaakt door de burger Halm in een zakelijke aangelegenheid met de wethouder (niet BGE aangaande). Een nuance die Gerard ook maar steeds over het hoofd ziet en welk misverstand hij de ambtenaren (en BGE) nu eveneens in de schoenen schuift. Verder betrof het niet het dossier Freek Ensink, maar het dossier Westersebosch 30, ook een nuance verschil. Geheel ten onrechte iemands naam noemen in zo'n verband is toch op zijn minst slordig en laakbaar.

Gewoon even de relevante stukken lezen.
Dan was het een professionele journalist misschien ook opgevallen dat het hier "toevallig" wel over de ambtenaar gaat die in zijn functie 12 jaar een vergunning voor Wim Halm wist tegen te houden!
En die die slag, zoveel is nu wel duidelijk, inmiddels verloren heeft.
Misschien was het toch geen ziekelijke argwaan maar gewoon ziekelijke rancune?
Maar daar weet Gerard toch alles van en dat had hij dan toch niet moeten missen?

Emmen heeft journalisten voortgebracht die een hoog niveau bereikten in hun vak door talent en karakter, zoals de helaas veel te vroeg overleden Philip Brouwer.
Maar er is nu inmiddels ook een duidelijk herkenbare ondergrens zich aan het aftekenen.
In die zin vervult Gerard de Kleine toch nog een functie in Emmen.
Met aan hem het welgemeende advies van deze columnist om toch zo spoedig mogelijk van de Vut te gaan profiteren, als het nog kan.

Anders gaat subiet het bieltje in dat bureau. Is hij overigens nog wel beter af dan wanneer het uiteindelijk de onvermijdelijke botte bijl van het hoofdkantoor wordt.

Met sympathieke hobbygroet van De redactie