De politieke partij Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE), die met drie zetels in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, heeft tegen een Emmer ambtenaar een klacht ingediend.

Volgens BGE heeft de man in kwestie, een jurist die zich met bouwzaken bezighoudt, geweigerd ambtelijke bijstand te verlenen aan de BGE-politici Rene van der Weide en Wim Halm. En die afwijzende houding is, zo betogen Van der Weide en Halm, in strijd met de verordening ambtelijke bijstand voor raadsleden.


Het tweetal meldde zich onlangs bij de publieksbalie in het nieuwe gemeentehuis. Enerzijds wilden ze de ambtelijke serviceverlening eens testen, anderzijds vroegen de twee op grond van hun raadslidmaatschap inzage in een complex en mogelijk politiek explosief bouwdossier. Dat handelt over de vergunningen problematiek aan het Westersebos in Schoonebeek, een beschermd woongebied.

Het is onder meer een gevoelige materie omdat daarin de naam van CDA-fractievoorzitter Freek Ensink geregeld opduikt. Op gezag van de ambtenaar, niet voor de eerste keer trouwens, werd medewerking geweigerd. Het raadsduo moest maar een schriftelijk verzoek indienen tot inzage, dan wel een procedure beginnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Vooral het laatste advies, een beroep op de WOB, is naar de mening van Van der Weide en Halm van de zotte en botst met hun controlerende taak als gekozen raadsleden.


In een mail aan de raad en de griffier hekelt Van der Weide de betutteling: "Volgens de verordening moet informatie van geringe omvang (niet meer dan een uur ambtelijke ondersteuning) worden verstrekt.
Inzage in het betreffende dossier vergt naar mijn beste weten geen tijdsbesteding langer dan vijftien minuten; de betreffende ambtenaar hoeft niet voor te lezen, noch mee te lezen.

Het kan toch niet zo zijn dat voor de fractie van BGE deuren en loketten gesloten blijven? Wij vragen ons af welke instructies en door wie aan het ambtelijk apparaat zijn opgelegd om BGE buiten de deur te houden."

afwikkeling


Griffier Harry Werkman zegt dat de klacht van BGE afgehandeld wordt overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor. In het verleden raakte Halm in opspraak toen hij met zijn mobiele telefoon stiekem een gesprek met voormalig wethouder Harm Brummel opnam. Sindsdien bestaat er vanuit het ambtelijk apparaat en de bestuurders argwaan tegen de politieke werkwijze van BGE.

Door Gerard de Kleine