Als het maar voor het centrum isTijdens de vergadering van Bestuur & Middelen op 12 juni bespraken de leden van de commissie het onderwerp renovatie trouwpaviljoen.

Hiermee gaf het college invulling aan het verzoek van de raad, zoals uitgesproken tijdens het bespreken van de kadernota op 28 juni 2007.

Een opknapbeurt van de trouwzaal werd hoogst noodzakelijk geacht. Aan het college was dan ook verzocht één en ander uit te zoeken en de raad hierover te informeren ten einde te komen tot een definitief besluit om de trouwzaal op te knappen.

In de brief van het college werden een drietal optie genoemd met het verzoek aan de raad om aan te geven welke optie het meest passend werd gevonden.

Optie 1. Vernieuwing interieur vloerbedekking en sausen. (kosten  100.000 euro)

Optie 2. Het interieur en de kozijnen etc worden vervangen. (kosten 325.000 euro)

Optie 3. Een grote verbouwing om de functionaliteit en de uitstraling te verbeteren. (kosten  1.343.000 euro)

Een duidelijke meerderheid van CDA, PVDA, CU en Groenlinks gaven aan te kiezen voor optie 3. Deze meest verstrekkende variant moet dan wel multifunctioneel worden ingericht zodat naast huwelijksplechtigheden ook raad, college en anderen gebruik kunnen maken van de trouwzaal.

De fracties van de VVD en de SP hebben voorkeur voor optie 2. Alleen BGE en DOP kozen voor optie 1.

Dit ontlokte bij de fractievoorzitter van BGE de uitspraak “dat er om een klein nieuwe lelijke eend gevraagd werd, maar door het college een nieuwe luxe Mercedes aangeboden wordt”.

Fractie:  Burgerbelangen Gemeente Emmen