ImageBGE heeft tegen dit voorstel de nodige bedenkingen. Natuurlijk is het erg gemakkelijk en verleidelijk om terug te grijpen naar de behandeling eind 2006. BGE heeft toen aangegeven tegen het heffen van een eigen bijdrage te zijn en toekomstige voorstellen daartoe niet te steunen.

Maar helaas er is meer:

De wijze waarop het amendement is uitgevoerd: het college te verzoeken om in september 2007 de gegevens aan te leveren om te kunnen bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de eigen bijdrage voor hulpmiddelen per 01-01-08 ingevoerd wordt.

Nu zij het wat later ligt een hapklaar voorstel voor.

Ten Tweede: De wijze waarop met OSOG omgegaan wordt, zo is ons gebleken in het overleg ter voorbereiding op de cie. behandeling.

Op een wel erg kinderachtige wijze wordt de hand gelicht met de inspraakverordening. De termijnen die in acht genomen moeten worden zijn klaarblijkelijk in de organisatie nog niet helder. Wij hebben begrepen dat dat 6 weken dient te zijn en het is flauw om nu te beweren dat alles voor het overgrote deel al in april bekend was. Een adviesaanvraag kent nu een maal die termijn en daar moet niet eenzijdig van afgeweken worden.

Wij wijten het maar aan de helaas overbekende gevoeligheden in de communicatie met het OSOG het schijnt dat daar geen einde aan kan komen.

Overigens zijn wij van mening dat de onderhavige herijking beleidsvoorstellen betreft waarop de AWB van toepassing is.

Verder heeft BGE het in de voorbereiding als schokkend ervaren dat in het overleg met OSOG dit overlegorgaan verweten wordt teveel van uit de burger/gebruiker te opereren.

Hoe anders was dat vorige week bij een informele bijeenkomst over de Wro. Zowel ambtelijk als bestuurlijk werd ons bezworen dat het voorstel van uit het perspectief van de burger tot stand gekomen was en ook zo behandeld moest worden door de raad.

Dat is wat BGE aangaat het uitgangspunt bij ieder voorstel dus ook bij de Wmo.

Eveneens is opvallend dat begin april een concept voorstel besproken wordt waar sprake is van financiële neutraliteit. Nu is er sprake van een voordeel van ongeveer € 500.000,00 .

Wij weten dat in dit huis gegoochel met cijfers een beladen term is en willen dan ook een stevige uitleg over de gewijzigde cijfers alvorens dat predikaat er af te halen.

Twijfelachtig vinden wij de gang van zaken rond eigendom en bruikleen.

Het is het een of het ander. Dus wel of geen eigen bijdrage. En niet iets halfslachtigs als bruikleen en eigendom als praktisch hetzelfde te bestempelen. 

Voorzitter  Verder wil ik nog wijzen op een recent persbericht van het OSOG met nog meer rariteiten voor de burger.

Het mag duidelijk zijn dat BGE op dit moment af wil zien van verdere behandeling van dit voorstel en graag een hernieuwd voorstel tegemoet ziet waaruit blijkt dat er volgens de eigen regels omtrent inspraak en adviesaanvragen gehandeld wordt en eigendom en bruikleen niet op een hoop gegooid worden.

Overigens blijft BGE een voorstander van het niet opleggen van een eigenbijdrage.

Fractie BGE