ImageTijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei jongstleden heeft BGE een motie ingediend aangaande een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe buslijn vanaf station Nieuw-amsterdam en daarbij Erica,Weiteveen en Schoonebeek te betrekken.

BGE is van mening dat de huidige openbaar vervoer voorzieningen in het zuidelijke gedeelte van onze gemeente een verbeterslag moet maken.

BGE wil dit doen door de huidige voorzieningen te verbeteren en waar mogelijk de verbindingen te verbeteren.

De motie is mede ondertekend DOP, PvdA, SP ,Groenlinks en ChristenUnie.

De motie wordt volgende maand in commissie besproken waarna het volgende raadsvergadering op de agenda wordt geplaatst.

Motie

Plaats: Klazienaveen

Datum: 26 mei 2008

Onderwerp:
Busverbinding tussen Nieuw-Amsterdam, Erica, Weiteveen en Schoonebeek.
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 29 mei 2008.

Gehoord hebbende de beraadslaging over Station Emmen Zuid en onderdoorgang Nieuw-Amsterdamsestraat/spoor

Constaterende dat:
- in de gemeente Emmen, met name in het zuidelijke deel van de gemeente het openbaar vervoer verre van optimaal is.

Verzoekt het college:
- om de provincie te verzoeken een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een busverbinding tussen Nieuw-Amsterdam, Erica, Weiteveen en Schoonebeek.


En gaat over tot de orde van de dag.

BGE


R. van der Weide