ImageBGE verbaast zich steeds weer dat de beantwoording door het College van onze vragen, veelal leidt tot nog grotere onduidelijkheid.

Zo ook met de vragen over het zonder vergunning gebouwde recreatiehuisje de Holtkamp in het Westersebos. De teneur van de antwoorden is weer (zoals altijd): het college heeft niets gezien of gehoord en op het moment van controle is het vuiltje al weggewerkt. 

Vervolgens bagatelliseert het College er op los dat het een lieve lust is.

Ondertussen krijgen de vragenstellers nog onder uit de zak omdat ze het helemaal niet goed zien.

Het College kan in dit geval (maar ook bij de Pottendijk b.v.) het woord illegaal maar niet over de lippen krijgen.

Dit College zou een dief nog beschrijven als iemand die blijkbaar leent zonder te vragen en terug te geven.

Maar als onze vragen dan maar goed en duidelijk beantwoord werden.

Maar op een concrete vraag volgt bijna steevast een algemeen lesje bestuursrecht.

Ik mag dan niet zo’n groot spreker zijn, maar ik zie het heel scherp.

Voorzitter,

Enkele citaten :

Het is onbegrijpelijk dat het bestemmingsplan Schoonebeek ruimte biedt voor een pensionbestemming pal naast mijn bedrijf.

Dat is de beste manier om het karakter van het Westersebos te verknallen.

Het is dan ook vragen om trammelant met zo'n pension zo vlak naast de deur.

Voorzitter, dit schreef de eigenaar van de Holtkamp als bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan naar de gemeente in 1996!

Toen was er al sprake van recreatief gebruik van de zonder vergunning gebouwde Holtkamp.

De trammelant in het Westersebos die toen voorspeld is, duurt tot heden voort en wordt door het College aangewakkerd door haar selectieve beoordeling van de objectieve feiten.

Het is onze stellige mening dat niet het pension de oorzaak van de trammelant is.

 

Voorzitter, 

BGE  wil nog graag de volgende vragen beantwoord hebben: 

1. Als iets niet mag volgens het bestemmingsplan is het dan alleen maar een overtreding als het structureel gebeurt, en waar ligt de grens tussen structureel en niet structureel in dit geval?

 

2. Hoe kan het dat de wethouder schriftelijk meedeelt aan Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij dat commercieel recreatief gebruik binnen de bestemming wonen valt, waardoor deze reeks vragen eigenlijk zijn ontstaan?

 

3.  Hoe kan het dat u altijd ongeacht de moeilijkheid van de Vragen minimaal 60 dagen nodig hebt voor beantwoording?

     Hoe kan dat verbeterd en versneld worden?

4. Wilt u hier alsnog eens de concrete vragen 3c en 4 beantwoorden? (zie elders op de site).

5. Wilt u ons hier uw visie meedelen met betrekking tot de illegaliteiten op het Westersebos en de oorzaak van de trammelant?   

Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen.

 

Vervolgens werden de concrete vragen in de raadsvergadering door Ton Sleeking niet beantwoord, dan met wedervragen, zodat dit muisje nog een staartje krijgt door nieuwe schriftelijke vragen waar we u van op de hoogte houden.