ImageIn 2006 hadden de bewoners van Emmererfscheidenveen nog de beschikking over 2 fietspaden. Eén aan de zuidkant bij het water en één aan de noordkant bij de huizen. De gezamenlijke breedte was 2.30 (zuid) 2.40 (noord) = 4.70 meter.

Tel daar ook nog het trottoir van 1.20 meter bij op dan kwam de beschikbare wandel en fietsbreedte uit op 5.90 meter. Na de reconstructie in combinatie met vernieuwing rioleringstelsel bleef er aan de noordkant 3.10 m over als combinatiepad, dat wil zeggen voet en fietspad gelijkvloers als één traject. Aan de noordkant is een halve meter ingeleverd, dat toegevoegd is aan de tussenstrook onder andere voor parkerende auto‘s.

Nu onlangs het fietspad aan de zuidkant is weggehaald en op het combinatiepad aan de noordkant al het voet- en fietsverkeer zich moet voortbewegen is er weer 2.20 ingeleverd. In 2 jaar tijd is de totaal beschikbare breedte dus verminderd van 5.90 meter in 2006 naar 3.10 meter nu.

Er zijn in de gemeente Emmen meerdere plekken in de bebouwde kom waar fietspad en voetpad naast elkaar liggen. Verspreid over de gemeente zijn 12 situaties opgemeten met parallel een voet- en fietspad. De gemiddelde totale breedte hiervan is 3.95 meter. In situaties waarbij voetpad en fietspad op verschillende hoogtes liggen is de breedte van het fietspad 2.35 meter en van het voetpad 1.70, dus opgeteld 4.05 meter. In situaties waarbij beide paden gecombineerd zijn en gelijkvloers liggen, zoals Kanaal A, ligt de gemiddelde breedte iets lager en bedraagt 3.85 meter.

De breedte van het combinatiepad op Kanaal A is dus 75 cm smaller dan vergelijkbare paden binnen de bebouwde kom in de gemeente. In Emmerschans zijn onlangs de voet en fietspaden gerenoveerd met een totale breedte van 5.70 meter, de som van 2.10 meter fietspad oostkant en 3.60 meter combinatiepad aan de westkant. bron Herry Thole