ImageSamen Scoren  

Voorzitter, 

BGE was en is het niet eens met de steun aan het betaalde voetbal in Emmen. Betaald voetbal dient in onze ogen zijn eigen broek op te houden. Niettemin is BGE wel geïnteresseerd of de steun in een bodemloze put terecht is gekomen.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat dat vanaf 2004 niet het geval is. Daar zit nu ook juist de moeite die BGE heeft met de gang van zaken. Helaas is ook nu niet helder geworden wat zich exact heeft afgespeeld in de fasen 1 en 2, voor 2004. 

Ik citeer uit het rapport “wat er exact gebeurd is, is in dit onderzoek niet duidelijk geworden omdat de kern van de onderzoekswerkzaamheden zich heeft gericht op de steunverlening van de gemeente na 2004.

Mede gelet op de vragen uit de bevolking in onze ogen een gemiste kans. De derde fase de steun vanaf 2004 is onderzocht op basis van een beperkt aantal geïnterviewden en raadpleging van gemeentelijke dossiers en provinciale dossiers.

Wat de rechtmatigheid betreft hebben wij nog steeds zorg over de voorwaarden die de Europese commissie stelt. Als aan 1 voorwaarde niet voldaan is kan dat reden zijn om de steun terug te vorderen. 

De doelmatigheid en doeltreffendheid:

De conclusie mag dan zijn dat de raad middels de besluitvorming een duidelijk bodem in de put heeft gelegd, maar wijzen wel in de richting van nog aanwezige risico’s.

Wat betreft dee prioriteitsaandelen: aanbevolen wordt een heroverweging.

Er is volgens de commissie een waterhoofdconstructie ontstaan en daar voegt BGE nu ook weer aan toe: de scheiding der machten. Hoe goed bedoeld ook in tijden van krapte aan goedkope directeuren en commissarissen, het moet niet door elkaar gaan lopen.

Onze conclusie is dat het waterhoofd snel gedraineerd moet worden.

Aangaande de conclusie over de naamsbekendheid en de overschatting van de economische effecten merken wij op dat het stadion aan het eerste misschien wel bijdraagt maar niet zozeer de huurder van het stadion.

Het businesspark idem dito.

Verder de belangrijke conclusie van de commissie dat er geen eigen vermogen zoals afgesproken is gevormd.

De jaarlijkse meldingen aan de Europese Commissie hebben niet plaatsgevonden. Wat kan dar het gevolg van zijn?

Helaas is ook het stadion nog steeds niet multifunctioneel.

Ook bestaat nog het risico dat de FC verplichtingen aangaat die ze niet na kan komen zo concludeert de commissie.

Voorzitter al met een rapport waaruit blijkt dat weliswaar vanuit de zelfgeformuleerde onderzoeksopdracht er vanaf 2004 geen overheidsgeld het putje is ingegaan, maar waar wij richting toekomst nog wel de nodige vraagtekens bij hebben. 

De voorzet van conclusies en aanbevelingen zal ongetwijfeld door de collegefracties ingekopt worden.

Is dat voldoende voor een overwinning of is het scoren in eigen doel?

Oftewel: wat levert dit rapport op als het gaat om een financieel verantwoorde betaald voetbalorganisatie die zonder overheidssteun kan blijven opereren.

Het is in tien jaar drie keer fout gegaan en herhaling is naar onze mening beslist niet uitgesloten, maar wel zoals eerder opgemerkt, een herhaling van overheidssteun onder welke voorwaarde dan ook.

En voorzitter ter afsluiting: Is de rekenkamercommissieie zelf ook het spoor bijster geraakt in de wirwar van BV’s Cv,s en stichtingen?

Want het kan toch niet echt zo zijn dat de Stadion BV een marktconforme huurprijs moet betalen aan de Voetbal BV, zoals de commissie beweert op pagina 36 van het rapport.

BGE zou al blij zijn als het andersom waar was.

 

Fractie BGE