ImageCommissie Wonen en Ruimte  
Woonwagen centrum de Ark
 
Dank u wel voorzitter
 
Ik begin met een stuk tekst uit de inleiding.

De gemeente had als eigenaar van de standplaatsen moeten toezien op al deze bijgebouwen en tijdig moeten ingrijpen. Dit heeft de gemeente nagelaten, bouwvergunningen ontbreken in verreweg de meeste gevallen. De gemeente heeft gedoogd i.p.v. toezicht houden en handhavend optreden. Einde citaat

Er is dus geen toezicht gehouden en ook niet handhavend opgetreden of terwijl een gedoogbeleid. De wethouder kan zich in de commissievergadering van 10 maart wel verschuilen achter het feit dat er geen juridisch kader is zodat er niet handhavend kan worden opgetreden. Het bestemmingsplan dateert uit 1988 en dat betekent een bestemmingsplan van 20 jaar oud. Als er bekend was dat dit een struikelblok was om handhavend te kunnen optreden waarom dan geen apart bestemmingsplan voor het woonwagenkamp of een wijziging in het huidige bestemmingsplan zodat het wel mogelijk was handhavend op te treden.


BGE is dan ook nieuwsgierig wat het college wil in de toekomst met het woonwagenkamp en of er een bestemmingsplan komt die de gemeente wel instaat stelt om handhavend te kunnen optreden. Ook gezien de risico’s die op bladzijde 9 staan genoemd dat er zonder toezicht en handhaving dat de kans groot is op illegale bebouwing. De gemeente valt verschillende rollen toe te bedelen. De gemeente heeft als eigenaar gefaald als het gaat om er op toe te zien dat het riool en de nutsvoorzieningen toegankelijk blijven. De gemeente heeft als vergunningverlener gefaald als het gaat om illegale bebouwing. De gemeente heeft als toezichthouder gefaald als het gaat om handhavend optreden. Want kan de wethouder garanderen dat er niet meer dan 70 procent van de standplaats is bebouwd want dit is wel een artikelbepaling uit het bestemmingsplan


Dit falende beleid over de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat de bewoners zijn gaan bouwen zonder vergunningen over riool en nutsvoorzieningen. Kosten 1.25 miljoen euro. Voor deze kosten zijn twee partijen als hoofdschuldige aan te wijzen. De bewoners zelf die immers zonder vergunning aan het bouwen gaan en de gemeente als het gaat om het gedogen hiervan. Het gaat BGE te ver om te zeggen betaal zelf maar mee bewoners want je hebt dit immers zelf veroorzaakt. Zover willen wij niet gaan maar de bewoners mogen hun handen dichtknijpen als het gaat om de service die ze nu krijgen van de gemeente en essent.

Wel wil BGE de bewoners als nog verplichten een bouwaanvraag in te dienen voor het gebouwde bouwwerk. Dit vinden wij namens het principe gelijke monniken gelijk kappen een eerlijke en transparante behandeling naar onze burgers toe. Want iedereen in deze gemeente moet tenslotte een bouwaanvraag indienen. BGE wil dan ook gewoon het nieuwe trace aanleggen maar dan met de aanbeveling dat de bewoners voor de huidige illegale bebouwing als nog een aanvraag indienen. De overige aanbevelingen kunnen wij ons in vinden. Gezien de veiligheid en dat de gemeente mede veroorzaker is van dit probleem kan BGE instemmen met het voorstel een krediet van 1.25 miljoen euro excl btw beschikbaar te stellen voor de aanpak van de ondergrondse infrastructuur en overige projectkosten.
 

Fractie,
Burgerbelangen Gemeente Emmen
Maart 2008