LIEGEN OF HET GEDRUKT STAAT.

Een uitdrukking die eigenlijk betekent dat iemand brutaal liegt. Liegen is min of meer bewust onwaarheden verkondigen. Leugens waar je zelf zo in gelooft dat je bereid zou zijn ze te (laten) drukken.

De uitdrukking wordt echter veelal gebruikt voor mensen die wel erg bedreven zijn in het liegen maar niet noodzakelijkerwijs in het drukken.

Als je goed kunt liegen en drukken begin je een Dagblad, als je in het Noorden woont kun je dat dan het Dagblad van het Noorden noemen, maar daarover later eens.

Helaas worden vandaag de dag veel leugens gedrukt op het huisdrukkerijtje dat inmiddels vrijwel iedereen bezit. In goed Nederlands noemen we dat tegenwoordig: de printer. We nemen elkaars leugens met een korreltje zout en slikken ze weg, er vloeit weinig bloed uit.

Anders wordt het als we leugens printen op b.v. officiële aanvraagformulieren van de overheid. Dat loopt vrijwel altijd fataal af. Zonder uitzondering staat er op zo'n overtreding, door een burger, een van tevoren vastgestelde en onontkoombare sanctie.
Er wordt dan zelfs geen verschil door de overheid gemaakt tussen leugens en onbewuste onwaarheden. Het gaat hoe dan ook geld kosten.

De overheid zelf liegt echter nooit. Zelfs het verkondigen van onwaarheden is haar wezensvreemd. De overheid gaat gewoon wat flexibeler met waarheid om en/of hanteert een wat discutabeler interpretatie van de waarheid. Die interpretatie wil ze, in het nauw gedreven, wel vaak eens bijstellen en uitrekken zo ver dat mogelijk is.
Sancties zijn er voor de overheid en -dienaar nauwelijks, verschil moet er zijn tenslotte. Weggestuurd worden met gouden handruk, wachtgeld en de belofte van een nog lucratiever positie in het verschiet is het ergste wat hun kan overkomen. Liegen dat het gedrukt staat doen ze immers nooit.

Of toch wel...? Als Wim Halm het College van B en W vraagt of er op Pottendijk ook detailhandel plaatsvindt en of dat daar mag, krijgt hij het volgende antwoord:

Er is geen detailhandel en het mag er ook niet.

Waar of onwaar? De pers publiceert het in ieder geval voor waar.

Halm houdt vol en vraagt het opnieuw en het College antwoordt nu:

Het is er wel een beetje en het mag er ook eigenlijk wel een beetje.

Waar of onwaar? De pers weet het nu opeens niet meer en hult zich in stilzwijgen.

Het is allemaal op deze site te vinden bij: vragen en antwoorden Pottendijk. Ik weet niet of Halm nog meer verduidelijking heeft gevraagd, maar het antwoord zal vermoedelijk zijn: dat het deels wel en deels niet zo is en ook deels wel en deels niet mag. Er zit nog wel wat rek in.

Volgens de regels van de logica echter kunnen beide antwoorden niet waar zijn en is er één dus onwaar. En dat is dus een onwaarheid, die gedrukt staat. De logica zegt me ook dat de antwoorden aan raadsleden per definitie bewust moeten worden gegeven door het College, anders zou er toch sprake zijn van belediging van de raadsleden. Conclusie: De (bewuste) onwaarheid is dus een leugen die gedrukt staat.

Wat te doen met een College dat liegt dat het gedrukt staat?

Normaal zou daar vanzelf het bieltje in moeten, maar één Bijl in het College is me eigenlijk al meer dan genoeg. Misschien deze keer het bieltje dan maar in de gemeenteraad die dit alles heel normaal schijnt te vinden. 

Evengoed allemaal de groeten van De redactie.