In de raadsvergadering van december 2007 is er een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Kuper. Deze motie heeft het niet gehaald waardoor de wethouder hier nog zit. Een  belangrijk argument in deze motie was de opstelling in de gehele zaak EBR (rundedal) van wethouder Kuper. Voor de pers weglopen…. Via de brandtrap het gemeentehuis verlaten.

Image

Constant naar het ambtelijk apparaat terug vallen enz.Verder zal BGE hier geen oude koeien uit de sloot halen.

Voor ons ligt het besluit de portefeuilleverdeling te herzien.
Dan komen we bij het argument voor de herverdeling.

Deze luidt als volgt.

Met deze verschuiving is zowel naar inhoud als naar werkverdeling een logische en evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd. Dit is een argument dat kant nog wal raakt. Dit is vergelijkbaar moet de smoes ‘de brug stond nog open’ als je ergens te laat komt.

Of in de categorie kennen wij elkaar niet ergens van. Had deze logische en evenwichtige verdeling dan niet bedacht kunnen worden bij de verdeling in 2006. Natuurlijk had dat gekund maar toen was het gestuntel van wethouder Kuper nog niet aan de orde. Het is allemaal erg toevallig dat na het slappe optreden van wethouder Kuper het college met dit besluit komt.

BGE ziet in dit besluit van het college ook een besluit om wethouder Kuper terug te fluiten en maar wat minder gevoelige dossiers te geven zodat de wethouder het toch kan uit zitten tot 2010.

Dan hebben we het niet over het uitzitten onder de Kerstboom wethouder Kuper maar het uitzitten van uw tijd als wethouder. Maar wat als de wethouder zich opnieuw gaat vergalopperen maar dan aan zijn verkleinde portefeuille. Dan is het wat BGE betreft geen wethouder meer maar alleen nog een boekhouder.

Maar één geruststelling voor de wethouder, hoe minder dossiers en minder de kans dat het mis gaat. 
Dit besluit van het college is naar mening van BGE een die kan worden opgevat als een besluit die absoluut niets maar dan ook niets te maken heeft met logisch en evenwichtig.

Maar een simpel besluit om wethouder Kuper de wind uit de zeilen te halen.

Conclusie voor BGE is dat de houdbaarheidsdatum van wethouder Kuper met dit besluit wordt verlengt tot 2010. Hier wil ik het graag bij laten en wij wensen het college veel succes met de verdere samenwerking

Rene v/d Weide Burgerbelangen Gemeente Emmen