Dood vogeltjeWethouder Holman wil niet reageren op vragen van Wim Halm (BGE) in de raad.

Voorzitter,

BGE heeft de laatste dagen veel telefonische reactie gehad over het fietspad bij Emmer-Compascuum  Emmererfscheidenveen

Hier enkele reacties.

Vele reacties liegen er niet om.

Hoe halen ze het in de kop om de oversteekplaats in de bocht neer te leggen, daar waar reeds eerder ongelukken zijn geweest met dodelijke afloop. Emmer-Compascuum was eens de voorstad van Emmen.
De gemeente ziet Emmer-Compascuum  als een achterbuurt van Emmen.

Dit waren enkele uitspraken van bewoners uit emmer-erfscheidenveen

Voorzitter,

Al meer dan 25 jaar wordt er in Emmer-erfscheidenveen aandacht gevraagd voor onderhoud en veiligheid van de beide fietspaden. De politiek en het college weten wat de bevolking wil in Emmer-erfscheidenveen. Een veilig en een goed fietspad.

BGE kreeg het voor elkaar om het fietspad op de agenda te houden.
Een geweldige prestatie, een nieuw BGE met een goed politieke inzicht, stond er in de krant. Ik heb daar nuchter op gereageerd: laat je niet blij maken met een dood vogeltje.

Met de wethouder was afgesproken dat  3 VO zo snel mogelijk  nog eens kritisch naar de veiligheid zou kijken. Pas daarna zou er een afweging gemaakt  worden of er wel of niet een nieuw fietspad aan de zuid -zijde zal komen. Het bestuur van plaatselijk belang Emmer-erfscheideveen is opgestapt, zij voelen zich gepasseerd en miskent. U hebt het nieuws in de kranten kunnen lezen.   

Voorzitter,

BGE heeft de volgen de vragen:

Waarom is de oversteekplaats in de bocht neer gelegd? (De EOP en de ambtenaar ? vonden deze plek het meest ongeschikt)

Als de wethouder het niet gevaarlijk vind waarom worden dan verkeersregelaars ingezet?

Waarom niet gewacht met het opbreken en aanvullen van het fietspad zolang u nog in overleg bent met partijen?

Waarom is alleen zwarte aarde aangebracht?
Staat dit misschien symbool voor een zwarte dag voor Emmer-erfscheidenveen?
Is dit gedaan omdat de wethouder al een besluit heeft genomen, dat er geen nieuw fietspad meer komt?

Zo nee waarom dan geen geel vulzand aangebracht?
Waarom dan dubbele kosten maken? Is de wethouder het met BGE eens dat nu alles zo afgewerkt wordt, de inwoners het zien als een afgedane zaak?

Voorzitter, nu nog een laatste opmerking van iemand van het plaatselijk bestuur en blijkbaar het motto van de wethouder: Veel beloven en weinig geven doet een dwaas in vreugde leven.

 Einde fietspadWim Halm   Burgerbelangen Gemeente Emmen

Fietspad gesloten