ImageGeachte heer Schoo,

Hierbij sturen wij de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen, ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, inzake het commercieel recreatief gebruik van woningen.

/.

Op 10 oktober deelde FRO mij naar aanleiding van een concrete vraag betreffende Westersebos 30A te Schoonebeek mede dat op het betreffende pand de bestemming "Wonen " rustte. Dit hield volgens de afdeling FRO in dat ook commercieel recreatief gebruik dan binnen die bestemming valt.
Vraag: Geldt dit in principe voor elke bestemming "Wonen " in de gemeente Emmen?

Antwoord op vraag 1.
Indien een locatie de bestemming "wonen" heeft, betekent dit dat deze gebruikt mag worden voor de functie "wonen" en niet voor de functie "recreatie". De eigenaar van de woning mag de woning natuurlijk wel verhuren als woning. Wanneer iemand een woning huurt en zich op het betreffende adres laat inschrijven binnen de GBA valt het bestemmingsplantechnisch onder "wonen". Het bestemmingsplan gaat bij vormen van recreatiebewoning altijd uit van tijdelijke bewoning waarbij de huurder het hoofdverblijf elders heeft. Het hoofdverblijf is hierbij gekoppeld aan de plaats waar iemand staat ingeschreven binnen de GBA. Commercieel recreatief gebruik is dus strijdig met de bestemming "wonen".

In de situatie Westersebos 30A is er geen sprake van recreatiebewoning. De bewoners van het pand Westersebos 30A staan binnen de GBA permanent ingeschreven op het adres Westersebos 30A te Schoonebeek binnen de gemeente Emmen.

2.
Vraag: Waarom moet het beantwoorden van een dergelijke simpele vraag zo lang duren.

3.Vraag: Dit is toch een gewone publieksbalie vraag?

Antwoord op de vragen 2. en 3.
Beantwoording van uw vraag had sneller moeten gebeuren. Het bijeenbrengen van de benodigde informatie, waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken om de specifieke situatie goed in beeld te krijgen, heeft helaas tot vertraging geleid. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Emmen