Image

Geacht College,

Op 28 november 2007 en 5 december 2007 stelden wij u vragen over resp. Westersebos Schoonebeek (Hans) en Herendijk Nieuw -Amsterdam (Amos). In beide gevallen gaf u aan dat u meer tijd nodig had om de vragen te beantwoorden.

U hebt aangegeven binnen de wettelijke termijn te willen antwoorden. Wij gaan er van uit dat u ook geen andere mogelijkheid hebt. Tot heden echter hebben wij geen antwoorden ontvangen terwijl de termijn van 30 + 30 dagen ruim is verstreken! Wij verzoeken u per omgaande de antwoorden toe te zenden, met daarbij een uitvoerige verklaring met excuus waarom de beantwoording zo lang is achterwege gebleven.

Wij hebben de griffie door middel van afschrift van dit schrijven op de hoogte gebracht van uw verzuim. Wij stellen vast dat het u bijna nooit gelukt is ons binnen 30 dagen te antwoorden en bij herhaling hebt u de 60 dagentermijn overschreden zonder noemenswaardige inhoudelijke verklaring voor uw verzuim.
 

Met vriendelijke groet, 

W.W.W. Halm  
Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen
Braam 9
Emmer-Compascuum