Image
Door jaknikkers hoog in de boom 

Vragen 20 december 2007 

In de commissie vergadering bestuur en middelen  is al veel gezegd over dit onderwerp en heeft de wethouder na een wel erg lange schorsing  antwoorden gegeven op de gestelde vragen. Om nu hier in herhalingen te vervallen zou zonde van de tijd zijn, maar voor BGE is de kous nog niet helemaal af. Voorzitter een aantal zaken nopen ons tot de volgende vragen en opmerkingen. Wij maken daarbij een onderscheid in het zakelijke en het politieke en menselijke.

Eerst het zakelijke

Het betoog over de zuivere rol van de gemeente als aandeelhouder rondde de wethouder af met: Ik denk dat  enz.

Zo iets hebben we vaker meegemaakt de laatste tijd maar daar kom ik zo op . BGE kan en wil geen genoegen nemen met een afsluitend denken op dit punt.

Vandaar nogmaals de vraag: Is de gemeente Emmen in het hele proces zuiver opgetreden als aandeelhouder ?

Ook blijven wij onze bedenkingen houden over de borgstelling.

Recent is daar een onderzoek naar gestart. Het lijkt er op dat er sprake is van een menselijke fout, maar dat is speculeren op de uitkomst van het onderzoek. Natuurlijk worden er voortdurend menselijke fouten gemaakt dat is onvermijdelijk en het analyseren er van kan zeer leerzaam zijn.

Wel vragen wij ons af of als hier sprake is van een menselijke fout of die mede veroorzaakt is door de nonchalance (let wel niet coulance) rond de naleving van het mandaatbesluit.

Vorig jaar nog liet het college op vragen van onze fractie daaromtrent  weten dat beter toezicht zou worden uitgeoefend op de naleving van het mandaatbesluit. Is er nu een bijgewerkt register of is het nog steeds een voornemen?

Mijn vraag of er door het als aandeelhouder toestemmen aan de raad van commissarissen en de directie om aanmerkelijk te crediteren  op de nota’s sprake is van geoorloofde overheidssteun staat nog steeds recht overeind het antwoord daarop van de zijde van het college was in zoverre duidelijk dat het in ieder niet vooraf gecheckt was.

De geluiden die BGE  daarover heeft ontvangen van deskundige zijde duiden in ieder geval op gerede twijfel.

Verder vinden wij het wenselijk zo niet noodzakelijk om nader met het college van gedachten te wisselen over de interpretatie van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

Wat kwalificeren we in de gemeente Emmen als ingrijpend.?

Voorzitter,

De reacties van het college en Dhr.Arends op de vraagstelling naar een onafhankelijk onderzoek hebben wij als zeer teleurstellend ervaren.

Om enige schijn van wantrouwen weg te nemen rond dit dossier draagt een onafhankelijk onderzoek naar onze mening wel degelijk iets bij aan het motto “Samen doen in vertrouwen, vertrouwen in samen doen”.

Tot zover het zakelijke over naar het politieke.

Is het geheel tot nu toe aanleiding tot het aanwenden van zware middelen als moties van afkeuring of wantrouwen? Het hangt mede af van de opstelling en de beantwoording in tweede termijn.

Bekend is dat BGE op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd is van het bij voortduring kennis moeten via de media over dossiers die wethouder Kuper onder zich heeft.

Dat een wethouder bij tijd en wijle zwaar leunt op het ambtelijk apparaat spreekt voor zich, maar als je de uitlatingen van deze wethouder die zelf zegt enorm veel tijd in deze zaak te hebben gestoken, zelfs ten koste van nachtrust en sportbeleving, dan bevreemdt ons wel het optreden van hem in de raad en raadscie bestuur en middelen.

In eerste aanleg zeer stevig en vervolgens bij een beetje tegenwind terugkrabbelend in de zin van ik denk, ik meen, ik ben er niet geheel zeker van dat het wel zo is als ik in de eerste termijn geschetst heb etc.

Dat alles ook nog gelardeerd met een houding van wat een rotvragen wat een gezeur wat een minkukels.

Voorzitter

Het wordt bijna helemaal aandoenlijk als het gemeentehuis via een vluchtweg wordt verlaten om de pers te ontduiken. Dat duidt toch op ik heb eigenlijk geen zin om vragen te beantwoorden, of nog erger ik heb iets te verbergen.

Maar ja politiek is politiek en de show must go on of toch niet?

Voorzitter

Dan kom ik bij het menselijke:

Hoewel wij niet deskundig zijn op dat gebied toch een welgemeend advies aan wethouder Kuper.

Ga eens onder de kerstboom zitten en stel u zelf eens de vraag: Zou ik een gelukkiger mens worden als ik mij van de politieke ketenen bevrijdt? 

Burgerbelangen Gemeente Emmen.

Douwe  Douwstra