ImageDe leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben na lang aandringen  kennisgenomen van de evaluatie Bomenverordening 2005 en de nieuwe verordening van 2007.

De geopperde verhoging van 44.60 naar ruim 90 euro stuiten op groot verzet bij BGE.

BGE rekende het College en de commissie voor dat van de 391 verleende vergunningen er maar 178  aan particulieren zijn verstrekt, wat een netto resultaat van ongeveer 8000 euro oplevert. Dit is volgens BGE een te verwaarlozen bedrag. De rest van de aangevraagde vergunningen werden door de gemeente zelf verstrekt.

BGE stelde dan ook voor om geen leges meer te effen voor het verlenen van een kapvergunning. De administratieve rompslop kost meer. BGE heeft al eerder aangegeven dat het de bedoeling van het College  was om meer verantwoordelijkheid voor de burgers hoe om te gaan met bomen en minder regelgeving te creëren voor de burgers!!!!!!!!!!

BGE heeft in eerdere commissies al aangegeven dat de Gemeente het meeste belang heeft bij de nieuwe bomenverordening en zie nu de cijfers van de kapvergunningaanvragen.

BGE heeft het weer bij de juiste eind gehad. Verder werd door het rapport de aanname gedaan dat de verruiming van de vergunning van 10 naar 30 cm geen gevolgend heeft gehad voor de houtstand. Dit is puur een aanname en elke vorm van onderbouwing mist hier.

Rene van der Weide