Image

Het College van B&W heeft eindelijk ingezien dat het uitgiftebeleid van kavels niet transparant eerlijk en niet rechtvaardig was.

BGE heeft al jaren aangegeven dat het meer een  beleid van vriendjespolitiek is, en dat er verandering moest komen in het beleid.

BGE is dan ook zeer verheugd dat de geluiden van BGE dat het eerlijker en transparanter en rechtvaardiger moet zijn door het College is overgenomen.

De PVDA-CDA-VVD hebben ons vele jaren voorgehouden dat het beleid dat er was de enige en beste en eerlijkste manier van kaveluitgifte was.

BGE staat voor een open en eerlijk beleid  en door steeds maar weer aan te kaarten dat dit niet klopte maakte BGE menig politicus wakker en zie daar.

De oplossing van een eerlijk- rechtvaardig en transparante beleid is verloting.

Wim Halm

Burgerbelangen Gemeente Emmen