ImageMotivering bij agendapunt  ‘Onderwerpen ter bespreking”

Plaats:                       Emmen

Datum:                     24-09-2007

Naam stellers:            dhr. W.W.W. Halm

Onderwerp:               Onveilige situatie fietspad Kanaal A Emmer-Erfscheidenveen

Doel/bedoeling: 
De maatschappelijke onrust en verontwaardiging over de vermeende onveilige situatie bespreekbaar te maken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn deze op te lossen. 

Toelichting: 
In Emmer–Erfscheidenveen is grote onrust en verontwaardiging over het fietspad en de onttrekking van het fietspad aan de z.z van Kanaal A. De ergernis is dusdanig groot dat publieke acties in de richting van de gemeente dreigen. De fractie van BGE vraagt zich af in hoeverre de overige fracties bekend zijn met de problematiek en wil raad en college verzoeken mee te denken overmogelijke oplossingen.

Naam fractie: BGE

Naam: W.W.W. Halm