Image( Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en  Milieubeheer) 

De pers laat het afweten censuur of geen nieuws waarde ?  

BGE gaat voor de 100 % actualisering bestemmingplannen.    

Plan van aanpak actualisering en digitalisering bestemmingsplannen. 

Het parade paardje van BGE als het gaat om spoed achter de actualisering te zetten. Actuele bestemmingsplannen dragen bij aan gemeente brede rechtsgelijkheid. Wat bedoeld het college met het moet eerlijker met minder gedoe efficiënter en sneller ja ja ook transparanter het kan niet op.

De Slogan van BGE is ook  doorgedrongen in het college van B & W

Ook ziek van vriendjes politiek.

Gelijke monniken gelijke kappen.

Het streven naar rechtsgelijkheid voor alle burgers in de gemeente EMMEN is de belangrijkste redenen voor de oprichting van de politieke partij  Burgerbelangen Gemeente Emmen geweest.

Emmen Maakt Meer Mogelijk maar dat moet voor iedere burger in de gemeente Emmen gelden.     

Voorzitter en vervolgens ligt er een Vrom-rapport dat vernietigend oordeelt over het functioneren van de verantwoordelijke diensten van de gemeente.

Uit de tabel blijkt dat er slechts twee voldoendes en 18 onvoldoendes op het rapport staan. En de mandaad verordening van de gemeente Emmen laat ook te wensen over en scoort hier ook een onvoldoend. Resumerend 19 onvoldoendes en twee voldoendes waarvan dan ook nog een extern bureau  Area de (reiniging) is

Op school blijf je dan zitten maar in de politiek behoor je te worden weggestuurd als je hier voor verantwoordelijk bent.

De huidige wethouder is hier 100% voor verantwoordelijk omdat hij de vorige wethouder te vuur en te zwaard heeft verdedigt tegen de aanhoudende kritiek van BGE.

De bewoordingen van Vrom mogen dan wat fijnzinniger zijn dan de bewoordingen die BGE gebruikt.

Maar te veel ad hoc besluiten is toch echt hetzelfde als wat wij willekeur noemen.

BGE en Vrom zijn het eens over de conclusies dat het apparaat teveel met zichzelf aan het reorganiseren is en dat ze niet aan haar taken toekomt omdat het ook nog eens onduidelijke prioriteiten heeft.

Wij willen een fundamentele discussie over de verbeteringsslag in de raad, waarbij de wethouder een duidelijke datum aangeeft wanneer hij bij is met onder andere actualiseren.

Het zal duidelijk zijn dat het een hele zware klus wordt om het apparaat met zoveel onvoldoendes de taakstelling van actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen uit te laten voeren. BGE heeft hier geen goed gevoel over.
BGE W. Halm