Voorzitter,

ImageAan de orde is de beleidsnota herontwikkeling olieveld Schoonebeek. Die betrekking heeft op het opnieuw winnen van olie rondom Schoonebeek.

Afgezien van het feit dat de bestemmingsplannen op onderdelen aangepast moeten worden om de oliewinning mogelijk te maken is BGE de mening de mening toegedaan dat het winnen van natuurlijke grondstoffen alleen maar op een voor alle betrokkenen verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daarbij denken we niet in de eerste plaats aan de economische grootheden maar veel meer aan de totaliteit.

Natuurlijk beseffen ook wij dat de Nam niet voor niets kan werken en dat het rendabel moet zijn om een veld te exploiteren. Maar er komt meer bij kijken Hoe zit het met de aantasting van het milieu, de zeldzame dieren, het aangezicht van de omgeving.

Malle gekleurde pijpen en lawaai makende installaties die ook nog eens kunnen ontploffen, toename van het vrachtverkeer afname van het toerisme en zo valt er nog veel meer te bedenken. 

Voorzitter het kan ook anders en daar zijn wij voorstanders van .

De beleidsnota ademt ook die geest en daar zijn wij blij mee. Natuurlijk zal een type muis of vleermuis of het blauwe bijvogeltje enig nadeel ondervinden van de hernieuwde winning maar door de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te ontzien en mogelijk andere zeer dichtbij gelegen gebieden benut kunnen worden door verplaatsing is dat wel op te lossen.

Naast enig overlast zeer zeker in de opbouwfase zien wij in het algemeen voordelen.

Het overgrote deel van de bevolking heeft positieve ervaringen met de Nam en zien het bedrijf graag terug komen het levert werkgelegenheid op en ook wat betreft het toerisme zijn wij optimistisch.

Voorzitter vooralsnog gaan wij er van uit dat de positieve gedachten neergelegd in het beleidsplan verder uitgebouwd zullen worden en dat daar waar nog wrijving bestaat over bijv, het uitzicht of lawaaioverlast met behulp van de allernieuwste technieken een oplossing voor gevonden wordt.

BGE kan zich vinden in de Nota die wat ons betreft als A stuk naar de raad kan.