Standpunt BGE bij raadscommissies 14 -03-07
Voorzitter.

Een jaar geleden is naar aanleiding van een brief van ex raadslid Dhr Haak in het fractievoorzitters overleg gesproken over de fractievergoedingen en de middelen voor fractieondersteuning. De behoefte aan een betere regeling op dat vlak en ook duidelijkheid over de aanwending van de middelen was groot.

Zo ook bij BGE.

Wel hebben wij meteen aangegeven dat als het enigszins mogelijk was een betere verdeling te verkrijgen zonder dat dat tot uitzetting van middelen zou leiden dat veruit onze voorkeur zou hebben. Met name omdat het zo vlak na de verkiezingen als een vreemd signaal naar de burgers toe opgevat zou kunnen worden voor de gemeenteraad meteen meer middelen uit te trekken.

In de bespreking heb ik toen aangegeven een voorstel tot een betere verdeling ondanks de al aangegeven financiële moeite in de fractie te willen verdedigen. In de volle breedte van het fv overleg was er duidelijk overeenstemming over het feit dat een regeling als die werd aangereikt zijnde die van de provincie Drenthe een voor Emmen te luxe regeling zou zijn, maar dat verder gewerkt kon worden aan voorstellen tot verbetering . Een kleine cie uit het fv overleg heeft zich vervolgens gebogen over de materie en heeft het voorliggende voorstel aangereikt.

Ondertussen was de fractie inclusief de steunfractie druk aan het raadswerk gegaan. Al snel kwamen we als groentjes er achter dat dat niet eenvoudig is en dat de behoefte aan ondersteuning en inschakeling van bijv financiële en juridische bijstand vaak dringend gewenst is en ook de deskundigheidsbevordering van de fractie en steunfractie

Zo ook de ondersteuning bij het fractiesecretariaat werk.

Na een jaar kunnen we dan ook stellen dat de burger, de fractie en steunfractie de raad gebaat is bij een goede ondersteuning. Inhoudelijk heeft het voorliggende voorstel onze instemming.

Betekent dat nu een vrijbrief voor uitzetting van lasten omdat BGE er belang bij heeft.
Nee dat betekent dat niet. Wij blijven aanhikken tegen de financiering en hebben daarover in het fractieoverleg uitvoerig gesproken. Na de nodige hikken en welhaast snikken kunnen wij bij wijze van uitzondering ook akkoord gaan met  deze uitzetting van lasten.

Wel merken wij nog op dat de nieuwe regeling geen verplichting inhoudt het volledige bedrag ieder jaar op te maken  het mag best vrijwillig teruggestort worden en tot slot voorzitter
BGE wil graag dat het voor alle jippen en jannekes klip en klaar is waar de vergoedingen voor ingezet kunnen worden.